DLACZEGO TO ROBIMY

SKĄD WIEMY, ŻE TO DZIAŁA

DOBRE PRAKTYKI

DLACZEGO TO ROBIMY

Konkurs Seniorzy w akcji zrodził się z przekonania, że pasja i chęć działania są niezależne od wieku. Ludzie, którzy przez całe życie byli aktywni i przedsiębiorczy, po przejściu na emeryturę w naturalny sposób szukają nowych przestrzeni do samorealizacji. W życiu wielu osób dopiero po pięćdziesiątce czy sześćdziesiątce pojawia się wyraźna potrzeba i czas, aby zrobić coś dla siebie i swojej społeczności. To z myślą o takich osobach powstał nasz program.

Seniorzy zbyt często są postrzegani jako grupa, dla której trzeba zorganizować zajęcia edukacyjne, ofertę kulturalną, a w końcu opiekę. Konkurs Seniorzy w akcji tę perspektywę odwraca, pokazuje, że osoby starsze to nie tylko odbiorcy oferty do nich kierowanej, ale także pomysłodawcy i realizatorzy ciekawych i wartościowych działań w swoich społecznościach. Od 10 lat do współpracy zapraszamy osoby 60+ i osoby młode, które chcą dzielić się swoimi pasjami i umiejętnościami z innymi, które z wrażliwością obserwują swoje najbliższe otoczenie i angażują się w rozwiązywanie lokalnych problemów, takich jak np. samotność seniorów, brak przestrzeni do spotkań dla mieszkańców, brak ciekawej oferty zajęć dla dzieci czy niewielkie zainteresowanie lokalną historią.

Eksperymentując, wypracowaliśmy unikalną formułę programu, która wspiera rozwój pomysłów na przedsięwzięcia społeczne zgłaszane przez osoby 60+. Formuła ta zakłada aktywny udział osób młodych w tworzeniu i realizacji projektów społecznych, które mają na celu włączanie osób starszych w życie społeczności. Pokazujemy, że perspektywy i zasoby różnych grup wiekowych są wartościowe. Uczymy partnerskiej współpracy i wzajemnego słuchania. Pokazujemy, że i młodzi, i starsi mogą się od siebie wiele nauczyć. Z dużą satysfakcją przyglądamy się, jak osoby 60+ i młode, które trafiają do naszego programu, rozwijają się, zdobywają nowe umiejętności przydatne do pracy z grupą i ze społecznością lokalną, nabierają pewności siebie i działają z coraz większą odwagą.Wypracowują w swoich społecznościach nowe metody pracy z osobami starszymi, tworzą skuteczne i trwałe działania, tak jak np. w projektach „Szkoła SuperBabci i SuperDziadka” czy „Latające Babcie”.

Przez 10 lat konkursu Seniorzy w akcji zebraliśmy wiele doświadczeń, refleksji i praktycznych narzędzi przydatnych w działaniach wspierających aktywność osób starszych i współpracę międzypokoleniową. Wokół programu zbudowała się społeczność blisko 500 animatorów starszych i młodych, którzy aktywnie działają w swoich miejscowościach. Poprzez stronę internetową i kolejne edycje konkursu chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i pokazywać metody działania oraz historie ludzi – animatorów młodych i starszych, którzy współtworzą ten program i wnoszą do niego swoje pomysły i refleksje.

  SwA_raport_3_16  

- Odpowiadamy na wyzwania związane ze starzeniem się polskiego społeczeństwa. Pokazujemy, że osoby starsze są aktywnymi członkami społeczności lokalnych. Inicjują ciekawe przedsięwzięcia w swoim miejscu zamieszkania i pomagają w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Udowadniamy, że seniorzy mogą być liderami, twórcami działań, a nie tylko odbiorcami kierowanych do nich usług.

- Uczymy budowania partnerskich relacji międzypokoleniowych opartych na otwartości, wzajemnym słuchaniu i uczeniu się. Pokazujemy, że młodzi mogą zdobywać od starszych przydatną dla nich wiedzę i doświadczenie, których nie sposób wygooglować w internecie. A starsi, rozmawiając z młodymi, mogą lepiej poznać i zrozumieć współczesny świat oraz zmiany, jakie w nim zachodzą.

- Przełamujemy stereotypy związane z wiekiem. Przekonujmy, ze słowo senior brzmi dumnie. Zachęcamy, aby nie wstydzić się zmarszczek i przybywających lat.

- Wzmacniamy głos osób starszych, inwestujemy w umiejętności animatorów 60+ i 35–, którzy są zapalnikiem pozytywnych zmian w społecznościach, przełamujemy stereotypy związane z wiekiem.

- Uruchamiamy i łączymy lokalne zasoby w społecznościach

SwA_raport_2_10  •  "Cieszy mnie moja przydatność. Staram się przekonywać ludzi, że potrafią więcej niż im się wydaje. Jestem pewna, że wartością jest bycie razem, wspólne działanie. Można czerpać z tego radość, satysfakcję i uczyć się zaufania do innych." (Marta, animatorka 60+, projekt “Wzory, kolory i smaki świata”)


  • " Jeśli odrzucimy stereotypy „nudnej starości” i „szalonej młodości”, to okazuje się, że jesteśmy w głębi serca i ducha bardzo podobni." (Staszek, animator 35–, projekt „Tandem”)


  • "Uwielbiam, gdy wokół coś zmienia się na lepsze, gdy ludzie z pasją i nadzieją patrzą na życie i przeżywają je, a nie przeżuwają albo przesiadują." (Ryszard, animator 60+, projekt „Od radia do iPada”)
 

 


SKĄD WIEMY, ŻE TO DZIAŁA

Obserwacja wielu miesięcy pracy animatorów pozwala nam stwierdzić, że osoby te bardzo dużo doświadczają, nabierają pewności siebie.

Podczas rozmów telefonicznych i bezpośrednich kontaktów otrzymujemy informację zwrotną, że uczestnicy doceniają formułę naszego programu zakładającą partnerskie, otwarte i indywidualne podejście do każdego działania i jego autora. Z uczestnikami konkursu budujemy relacje oparte na zaufaniu, dzięki czemu animatorzy chętnie dzielą się swoimi przemyśleniami i sukcesami, ale też nie ukrywają trudności w realizacji projektu, co pozwala na wspólne szukanie rozwiązań.

Animatorzy 60+ podkreślają, że są odważniejsi, że dzięki udziale w projekcie dowiedzieli się nowych rzeczy, również takich, które mogą wykorzystać jako dziadkowie, lepiej poznali koleżanki i kolegów. Starsze osoby zarażają swoją ciekawością inne osoby, rówieśników. Z kolei młodzi animatorzy doświadczają nowej perspektywy, podkreślają, że dzięki pracy z osobami starszymi wiele się nauczyli, wyciszyli, zaczęli słuchać.

Uczestnicy często podkreślają, że udział w projekcie zmienił ich życie. Odkrywają własne zasoby i pasje (np. granie w teatrze, organizacja grupy, promocja działań w mediach). Poprawia się ich kondycja fizyczna, a co za tym idzie samopoczucie i samoocena. Stają się otwarci na innych, na nowości, są bardziej tolerancyjni i wyrozumiali, robią dużo dla siebie, poprawiają się ich relacje z najbliższymi. Dla wielu animatorów udział w programie Seniorzy w akcji jest często początkiem realizowanych na większą skalę działań społecznych.

 SwA_raport_3_30

 
 

 

DOBRE PRAKTYKI

Wspierając kontynuację projektów nagrodzonych w latach poprzednich w konkursie "Seniorzy w akcji", stawiamy przed ich autorami nowe wyzwania. Zachęcamy animatorów do dzielenia się swoimi doświadczeniami z szerszym gronem odbiorców. Powstają filmy, wywiady i fotoreportaże z projektów, aby zachęcić kolejne osoby do realizacji podobnych działań.

fotoreportaże, filmy, wywiady oraz scenariusze "Pomysłów do zrobienia" znajdziecie TUTAJ >>

W tym celu założyliśmy również Klub Ambasadorów, skupiający społecznych innowatorów, absolwentów naszych międzypokoleniowych programów, których zaprosiliśmy do wspólnych działań w zakresie szerszego promowania aktywności obywatelskiej, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami czy osobistą historią społecznego zaangażowania.

Poznaj naszych Ambasadorów>>