37_Longina Malinowski_Stacja Kultura w Bornem Sulinowie Animatorka projektu: Longina Malinowski Organizacja: Stowarzyszenie „Stacja Kultura”

Longina Malinowski kocha sztukę i kulturę niemal w każdym wydaniu, od zawsze była z nią związana i potrzebuje jej do życia. Jako mieszkanka Bornego Sulinowa chce stworzyć w nim możliwość obcowania z kulturą także innym mieszkańcom miasta. Uważa, że wszyscy mają prawo do dostępu do kultury. W projekcie będzie zaangażowana w przygotowanie kostiumów do wszystkich wystąpień i przedstawień oraz będzie koordynować prace związane z charakteryzacją, rekwizytami i działaniami na etapie scenariusza, projektu oraz realizacji. Dodatkowo przygotuje pokaz mody i prezentację multimedialną o roli kostiumu oraz poprowadzi na ten temat prelekcję z warsztatem modowym.

Projekt „Sztuka cię szuka, czyli powrót Okularników” będzie się składał z cyklu 3 spotkań COOLturalnych, których wspólną osią będzie postać Agnieszki Osieckiej. W historycznym, zabytkowym Pałacu w Siemczynie zostanie zorganizowany wieczór artystyczny pt. „Wieczór z Osiecką”, w profesjonalnej oprawie muzycznej i konwencji kawiarni literackiej, prezentujący dorobek artystki i jej oryginalny sposób życia Wymienione działania zostaną zaprezentowane także w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Pile. Kolejnym etapem projektu będzie napisanie humorystycznego scenariusza na kanwie motywów miłosnych obecnych w życiu i twórczości Osieckiej oraz innych twórców pt. O miłości nie całkiem serio…. Podsumowaniem całego projektu będzie wernisaż z wystawą fotograficzną dokumentujący przebieg wszystkich działań projektowych.

Zapisz