Animator projektu: Piotr Krzyżanowski

Organizacja: Fundacja „Słoneczna Galeria”

Piotr Krzyżanowski – organizator i twórca wydarzeń oraz wystaw artystycznych. Po przeprowadzce do wsi Wysin w gminie Liniewo, zauważył brak możliwości rozwoju społeczno-kulturalnego osób tam mieszkających. Na podstawie tego doświadczenia stworzył pomysł budowy przyjaznej przestrzeni spotkań i pobudzania mieszkańców wsi do większej aktywności.

Projekt Art Szkoła zakłada prowadzenie mobilnych warsztatów artystycznych dla mieszkańców wsi i osad z okolic Wysina. Artyści, wolontariusze, będą starali się dotrzeć do wsi i osad, których mieszkańcy są pozbawieni możliwości kontaktu z tego typu warsztatami z powodu wieku lub braku komunikacji. Art Szkoła – mobilne warsztaty artystyczne, to przedsięwzięcie, którego celem jest rozszerzenie działalności w zakresie edukacji artystycznej na terenach wiejskich. Działania prowadzone będą w ramach mobilnych, wyjazdowych warsztatów, na które zapraszani będą Seniorzy, osoby dorosłe i młodzież. Mobilna Art Szkoła służyć będzie poprawie dostępu do sztuk plastycznych mieszkańcom małych wsi i osad. Zajęcia Art Szkoły prowadzone będą przez seniorów we współpracy z artystami oraz sołtysami i osobami aktywnymi w danych miejscowościach. Zorganizowanie zajęć dla wszystkich, niezależnie od wieku, a prowadzonych przez specjalistów z tego kierunku przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy i stworzy możliwości do samorealizacji seniorów, a młodzieży umożliwi podjęcie nauki na uczelniach artystycznych.