Ambasadorzy

Zasady aktywności w ramach Klubu Ambasadorów

Poznajcie stworzone wspólnie przez członków Klubu zasady aktywności w ramach Klubu Ambasadorów!

ZASADY AKTYWNOŚCI W RAMACH KLUBU AMBASADORÓW

 • Spotkania Klubu Ambasadorów odbywają się dwa razy w roku i są okazją do wymiany doświadczeń, osobistego rozwoju, wzajemnego wsparcia i refleksji na temat metod pracy ze społecznością.
 • Członkowie Klubu dzielą się swoim doświadczeniem na zasadach wolontariatu.
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” pokrywa koszty podróży, noclegów, przygotowuje program spotkań Klubu Ambasadorów w oparciu o zgłaszane potrzeby członków Klubu.
  Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” może także sfinansować koszt podróży między członkami Klubu w celu zacieśniania wymiany doświadczeń.
 • Członkowie Klubu mogą z własnej inicjatywy organizować wydarzenia promujące Klub Ambasadorów i realizujące jego cele oraz wzajemnie się odwiedzać.
 • Członkowie dbają o dobry wizerunek Klubu Ambasadorów w realizowanych przez siebie inicjatywach.
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, w zależności od potrzeb, zaprasza poszczególnych Ambasadorów do różnorodnych aktywności w ramach realizowanych programów np. wystąpień w mediach, na targowiskach pomysłów, udziału w kampaniach społecznych promujących aktywną postawę wobec starości i przełamywania stereotypów związanych z wiekiem.
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” może także zatrudniać członków Klubu do specjalistycznych zadań eksperckich np. poprowadzenie warsztatu, prelekcji.

ZASADY KOMUNIKACJI W RAMACH KLUBU AMBASADORÓW

 • nie oceniamy się
 • wzajemnie się szanujemy
 • nie przerywamy sobie
 • słuchamy siebie
 • staramy się być aktywnym członkiem Klubu
 • mamy prawo do marzeń
 • mamy prawo do szczerej wypowiedzi, również krytycznej
 • mamy prawo do odmowy
 • zgłaszamy problemy na bieżąco
 • zgłaszamy pomysły dotyczące Klubu
 • mówimy o swoich potrzebach
 • dbamy o dobrą komunikację
 • dajemy sobie wzajemne wsparcie

METODY DZIAŁANIA AMBASADORÓW

 • Łączymy pokolenia, integrujemy społeczności poprzez spotkania, rozmowę, wymianę, wsparcie
 • Opowiadamy swoje historie
 • Promujemy postawy oparte na wrażliwości i otwartości
 • Każdy jest dla nas ważny i ciekawy
 • Dzielimy się radością

Motto Klubu Ambasadorów:

“Świat zmieniają ludzie z pasją!”

Izabela Hejne-Krystosiak

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką na emeryturze. Była organizatorką i uczestniczką zajęć improwizacyjnych dla seniorów a ostatni czas przyniósł jej wiele nowych doświadczeń. Nauczyła się lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i emocje oraz łatwiej komunikować się z innymi. Oprócz ciekawej formy spędzania wolnego czasu nawiązała wiele nowych znajomości i przyjaźni. Improwizacja daje Jej nowe możliwość rozwoju osobistego i dużo satysfakcji.

czytaj więcej

Newsletter