Ambasadorzy

Barbara Średniawa

# Miejsca przyjazne i tworzone przez seniorów i dla seniorów

Gdańsk, woj. pomorskie

Z inicjatywy Barbary Średniawy grupa seniorów z Gdańskiej Akademii Seniora opracowała katalog Dolnego Miasta, śródmiejskiej części Gdańska. Uczestnicy projektu po odpowiednim przeszkoleniu krytycznie spojrzeli na dotychczasowe przewodniki i informatory tworząc własny, subiektywny katalog z ciekawymi obiektami w mieście. Seniorskie działania wspierali specjaliści – historycy, architekci, specjaliści od kultury i turystyki. Katalog przeznaczony był dla władz oraz dla instytucji i osób zajmujących się budowaniem strategii promocji i rozwoju regionu.

pomoc w zakładaniu NGO
sieciowanie NGO, np. działające na polu kultury etc
pomoc – szkolenie w pisaniu wniosków o granty
(założyłam I organizację pomocową dla NGO – Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku, 1990)
organizacja koncertów, wystaw, wernisaży oraz imprez plenerowych
pilot i przewodnik PTTK

ENGLISH:
# Friendly Space for Elderly

Barbara Średniawa initiated the activity of a group of seniors from the Gdansk Senior Academy who prepared a catalogue of the Lower City, a downtown district of Gdansk. The participants took part in training and then they looked at existing city guides and information booklets critically and created their own subjective guide to the city’s interesting sites. They received expert support of historians, architects, culture and tourism experts. The target group of the catalogue was the local government as well as the people and institutions responsible for the strategy to develop and promote the region.

Izabela Hejne-Krystosiak

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką na emeryturze. Była organizatorką i uczestniczką zajęć improwizacyjnych dla seniorów a ostatni czas przyniósł jej wiele nowych doświadczeń. Nauczyła się lepiej rozpoznawać swoje potrzeby i emocje oraz łatwiej komunikować się z innymi. Oprócz ciekawej formy spędzania wolnego czasu nawiązała wiele nowych znajomości i przyjaźni. Improwizacja daje Jej nowe możliwość rozwoju osobistego i dużo satysfakcji.

czytaj więcej

Newsletter