Jak się żyło w Piekle w latach 1905-1916, opowiedział swojemu wnukowi Gustaw Oster. To właśnie niezwykle cenne wspomnienia Ostera stały się inspiracją do tego, by dotrzeć do opowieści starszych osób, pamiętających odległe czasy. Animatorka projektu: Ewa Andrzejewska.