Animatorka projektu: Ewa Andrzejewska

Organizacja: Stowarzyszenie „Maryan”

Okres realizacji: 15 września 2015 – 30 czerwca 2016

 

Ewa Andrzejewska jest z zawodu architektem. Pracowała w Biurze Projektów oraz w Urzędzie Miejskim w Wydziale Architektury. Pasjonuje się historią mówioną, uważnie słucha ludzi, pyta, rejestruje ich relacje. Na ich podstawie napisała książkę Obok inny czas o nieobecnej już dzielnicy Piekła. Brała udział w projekcie poświęconym Janowi Karskiemu oraz „Solidarności”. Obecnie, również w ramach działań „Żywej biblioteki”, nagrywa spotkania uczestników II wojny światowej, którzy byli w obozach koncentracyjnych i więzieniach komunistycznych.

 

Ubiegłoroczny projekt „Historia z Piekła rodem” cieszył się ogromną popularnością, warto go więc kontynuować. Historia nowosądeckiej dzielnicy Piekło jest przecież pasjonująca. Początkowo była to wieś, którą zamieszkiwali Polacy i Żydzi, innowiercy i włóczędzy, wagabundy i rzezimieszki. A także rzemieślnicy, piekarze i krawcy. Jak się żyło w Piekle w latach 1905-1916, opowiedział swojemu wnukowi Gustaw Oster. To właśnie niezwykle cenne wspomnienia Ostera stały się inspiracją do tego, by dotrzeć do opowieści starszych osób, pamiętających odległe czasy. I choć pewnie o tak dawnej historii mieszkańcy Nowego Sącza już nic nie opowiedzą, to warto wysłuchać wielu innych wspomnień wojennych i powojennych, równie cennych. Ubiegłoroczni uczestnicy warsztatów zapraszają do udziału tych, którzy jeszcze nie zdążyli opowiedzieć o swojej przeszłości i nie zaprezentowali swoich albumów fotograficznych czy pamiętników. Zaproszeni są także ci, którzy chcą jedynie o przeszłości posłuchać i w ten sposób zgłębić losy ludzi i miejsc. Warto!