Animatorka projektu: Ewa Sakowska

Organizacja: Stowarzyszenie Beskidzka Inicjatywa Lokalna

Okres realizacji: 7 września 2012 - 31 stycznia 2013

Ewa Sakowska - jest specjalistką od PR i jednocześnie prezesem Stowarzyszenia Beskidzka Inicjatywa Lokalna; ma nienormowany czas pracy, co umożliwia jej angażowanie się w pracę stowarzyszenia i wolontariat; koordynowała projekty unijne dotyczące kultury i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz akcje charytatywne; działania na rzecz społeczności lokalnych, ich aktywizacja, „wyciąganie z domu” jest jej misją; odnajduje sens swojego życia w działaniach prospołecznych.

W ramach projektu, zostanie utworzony osiedlowy klub: Podaj rękę sąsiadowi – będący międzypokoleniowym bankiem pomocy wzajemnej. Projekt zostanie zrealizowany na osiedlu Mikuszowice Śląskie, będącego jedną ze starszych części miasta Bielska-Białej. W utworzonym osiedlowym klubie, międzypokoleniowa grupa uczestników będzie regularnie spotykać się na warsztatach, które pozwolą im rozwijać swoje pasje i zintegrować się jako grupa. Potem wspólnie wezmą udział w warsztacie teatralnym, napiszą scenariusz krótkich promocyjnych filmów i wreszcie – zrealizują je, występując w roli aktorów. Celem klipów będzie wypromowanie banku pomocy wzajemnej – Podaj rękę sąsiadowi i ukazanie korzyści płynących ze współpracy międzypokoleniowej. Wśród tematów warsztatów w klubie osiedlowym m.in.: prezentacja różnego rodzaju hobby, warsztat z ogrodnictwa, z obsługi komputera, czy podstaw dobrej kuchni. Jednocześnie, jeżeli uczestnicy zechcą, będzie możliwe wymienienie się książkami, garderobą i innymi sprzętami, a także skorzystania z usług zaimprowizowanego zakładu fotograficznego. Tematyczne spotkania będą kanwą dla integracji grupy, wzrostu poczucia własnej wartości, poczucia budowania motywacji, pozytywnego spojrzenia na siebie i otaczającą rzeczywistość. Klub osiedlowy „Podaj rękę sąsiadowi” może stać się miesjcem na trwałe integrującym okolicznych mieszkańców, bez względu na wiek. Będą mogli skorzystać ze swoich różnych umiejętności i wiedzy i wymienić się nimi. To pomoże odbudować więzy sąsiedzkie i stworzyć żywą społeczność.