Wyniki II etapu konkursu „Seniorzy w akcji”

W dniach 7-17 maja 2019 r. odbyły się rozmowy z autorami projektów, które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Spotkania te miały miejsce w trzech miastach: w Poznaniu, Warszawie i w Krakowie. W każdym spotkaniu udział wzięli niezależni eksperci z Komisji Konkursowej.

Dziękujemy gorąco uczestnikom spotkań za poświęcony czas. Rozmowy z animatorami były dla nas niezwykle ciekawe! Żałujemy, że nie możemy wesprzeć realizacji wszystkich wartościowych i cennych pomysłów, o których zechcieli nam Państwo opowiedzieć.

Do udziału w III etapie konkursu Komisja wybrała 22 projekty najbardziej zgodne z jego celami.

Animatorom wybranych inicjatyw gratulujemy i serdecznie zapraszamy na 3-dniowe warsztaty przygotowujące do złożenia wniosków o dotacje.

Warsztaty odbędą się w Warszawie w terminie: 6-8 czerwca 2019 (trzy pełne dni – jeden termin warsztatów do wyboru).

Do udziału w pierwszym dniu warsztatów zapraszamy również przedstawiciela organizacji wspierającej.
Skontaktujemy się z Państwem mailowo, aby przekazać szczegółowe informacje.

Koszty związane z udziałem w warsztatach (noclegi, wyżywienie i dojazdy) pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Data wpisu
20.05.2019

Zobacz także:

Intensywnie i twórczo – 7. spotkanie Klubu Ambasadorów

W dniach 8-9 kwietnia gościliśmy w Warszawie członków naszego Klubu Ambasadorów, który od 2016 r działa przy programie "Seniorzy w akcji", realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Było intensywnie, twórczo, serdecznie - jak zawsze, kiedy spotykają się ludzie, którzy potrafią ze sobą być i rozmawiać, ale także z pasją działają w swoich środowiskach lokalnych i potrafią inspirować innych do działania i zmian społecznych.

Tematyka dwudniowych warsztatów skupiała się wokół tematu mentoringu jako formy wsparcia animatorów programu "Seniorzy w akcji", innowacji społecznych wypracowanych w programie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” oraz wspólnego tworzenia definicji upowszechniania.

Rozpoczynając nasze dwudniowe spotkanie, Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa „ę” opowiedziała o nowym rozdziale w działaniach naszej organizacji. Obecnie w programie „Seniorzy w akcji” chcemy skupiać się na poszukiwaniach modelowych rozwiązań; wspierać takie działania społeczne, które mają potencjał zaistnienia w każdym zakątku Polski. Chcemy nagłaśniać i popularyzować takie rozwiązania. Zależy nam na upowszechnianiu nie tylko pomysłów zrealizowanych w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” (www.seniorzywakcji.pl), ale również chcemy zachęcać do innowacji społecznych, wypracowanych na rzecz osób starszych zależnych w programie Generator Innowacji. Sieci Wsparcia (http://sieciwsparcia.pl/).

Członkowie Klubu Ambasadorów stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, angażują się we współpracę z mediami przy realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych. Spotkania Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń w obszarze współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.

Dziękujemy kochani, że jesteście z nami!

Lista 21 listów intencyjnych_III etap_2019

">

Newsletter