Wyniki I etapu konkursu „Seniorzy w akcji”

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili listy intencyjne na konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Na Konkurs wpłynęło 152 listów intencyjnych, 143 pozytywnie przeszły ocenę formalną. Dziękujemy, że podzielili się Państwo z nami swoimi pomysłami. Jesteśmy świadomi, ile energii włożyli Państwo w przygotowanie listów i żałujemy, że do udziału w kolejnych etapach konkursu nie możemy zaprosić autorów wszystkich ciekawych i wartościowych pomysłów.

Komisja Konkursu „Seniorzy w akcji” złożona z niezależnych ekspertów wybrała do udziału w II etapie konkursu autorów 59 listów intencyjnych:

Lista 59 projektów zakwalifikowanych do II etapu

Gratulujemy autorom wyróżnionych pomysłów i zapraszamy na spotkanie z członkami komisji konkursowej i przedstawicielami organizatorów konkursu (rozmowy zostaną zorganizowane w trzech niżej wymienionych miastach).

Spotkanie będzie okazją do bliższego poznania pomysłu na projekt i osobistych motywacji animatorów. Na podstawie przeprowadzonych rozmów wyłonimy ok. 18-22 projektów. Ich autorów zaprosimy na warsztaty, a następnie do złożenia wniosku o dotację.

Z autorami wyróżnionych listów skontaktujemy się drogą mailową, prosząc o zaznaczenie wybranego miejsca spotkania do 23 kwietnia. Koszty związane z dojazdem na spotkanie pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Terminy spotkań (do wyboru):

7 maja (wtorek) – Poznań
15 maja (środa) – Warszawa
17 maja (piątek) – Kraków

Data wpisu
16.04.2019

Zobacz także:

Intensywnie i twórczo – 7. spotkanie Klubu Ambasadorów

W dniach 8-9 kwietnia gościliśmy w Warszawie członków naszego Klubu Ambasadorów, który od 2016 r działa przy programie "Seniorzy w akcji", realizowanym przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" w ramach programu Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Było intensywnie, twórczo, serdecznie - jak zawsze, kiedy spotykają się ludzie, którzy potrafią ze sobą być i rozmawiać, ale także z pasją działają w swoich środowiskach lokalnych i potrafią inspirować innych do działania i zmian społecznych.

Tematyka dwudniowych warsztatów skupiała się wokół tematu mentoringu jako formy wsparcia animatorów programu "Seniorzy w akcji", innowacji społecznych wypracowanych w programie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” oraz wspólnego tworzenia definicji upowszechniania.

Rozpoczynając nasze dwudniowe spotkanie, Marta Białek-Graczyk, prezeska Towarzystwa „ę” opowiedziała o nowym rozdziale w działaniach naszej organizacji. Obecnie w programie „Seniorzy w akcji” chcemy skupiać się na poszukiwaniach modelowych rozwiązań; wspierać takie działania społeczne, które mają potencjał zaistnienia w każdym zakątku Polski. Chcemy nagłaśniać i popularyzować takie rozwiązania. Zależy nam na upowszechnianiu nie tylko pomysłów zrealizowanych w ramach konkursu „Seniorzy w akcji” (www.seniorzywakcji.pl), ale również chcemy zachęcać do innowacji społecznych, wypracowanych na rzecz osób starszych zależnych w programie Generator Innowacji. Sieci Wsparcia (http://sieciwsparcia.pl/).

Członkowie Klubu Ambasadorów stanowią ważny głos doradczy w rozwijaniu programów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, angażują się we współpracę z mediami przy realizacji kampanii edukacyjnych i społecznych. Spotkania Ambasadorów są okazją do wymiany doświadczeń w obszarze współpracy z lokalną społecznością i samorządem, aktywności osób starszych i współpracy międzypokoleniowej.

Dziękujemy kochani, że jesteście z nami!

Lista 59 projektów zakwalifikowanych do II etapu

Gratulujemy autorom wyróżnionych pomysłów i zapraszamy na spotkanie z członkami komisji konkursowej i przedstawicielami organizatorów konkursu (rozmowy zostaną zorganizowane w trzech niżej wymienionych miastach).

Spotkanie będzie okazją do bliższego poznania pomysłu na projekt i osobistych motywacji animatorów. Na podstawie przeprowadzonych rozmów wyłonimy ok. 18-22 projektów. Ich autorów zaprosimy na warsztaty, a następnie do złożenia wniosku o dotację.

Z autorami wyróżnionych listów skontaktujemy się drogą mailową, prosząc o zaznaczenie wybranego miejsca spotkania do 23 kwietnia. Koszty związane z dojazdem na spotkanie pokrywa Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Terminy spotkań (do wyboru):

7 maja (wtorek) – Poznań
15 maja (środa) – Warszawa
17 maja (piątek) – Kraków

">

Newsletter