21_Mirosława Gajdzik_ Przemysław Pawełczyk_Aktywny Wojkowicki Senior

Animatorzy projektu: Mirosława Gajdzik i Przemysław Pawełczyk

Organizacja: Stowarzyszenie Aktywny Wojkowicki Senior

Mirosława Gajdzik chce dotrzeć do ludzi, którzy czują się zniechęceni, niepotrzebni i izolowani. Poprzez swoje działania chce zachęcić ich do wyjścia z domu i uczestnictwa w imprezach organizowanych na terenie Wojkowic. Uważa, że w jej środowisku lokalnym niezbędna jest współpraca międzypokoleniowa oraz inicjatywy zmierzające do integracji środowiska osób starszych. W ramach projektu będzie prowadzić zajęcia, przeprowadzać rozmowy indywidualne, przygotowywać ankiety i prowadzić warsztaty wspólnie z zaproszonymi gośćmi.

Przemysław Pawełczyk, mimo młodego wieku, dostrzega problemy swojej małej ojczyzny. Nieustannie powtarza jednak, że Wojkowice to miasto z ogromnym potencjałem. Od kilku lat realizuje się w pracy społecznej, pomagając każdemu, kto o to poprosi. Realizując projekt „Spotkajmy się na ławeczce” chce wejść na wyższy poziom zaangażowania społecznego i zdobyć bezcenne doświadczenie.

Projekt będzie realizowany w czterech punktach zlokalizowanych w Wojkowicach, na terenie dzielnic "wykluczonych", w pobliżu blokowisk i osiedli robotniczych, w których mieszka duża liczba samotnych seniorów zamkniętych w swoich mieszkaniach. Jego głównym jego celem jest aktywizacja i integracja środowiska wojkowickich seniorów, a także motywowanie ich do działania i rozwijania talentów oraz pasji. Projekt „Spotkajmy się na ławeczce” ma być dla seniorów okazją do dosłownego wyjścia z domu i rozmowy, która może stanowić pierwszy krok ku zmianie dotychczasowego trybu życia i wyzwolenia potencjału drzemiącego w każdym z nich.

Zapisz