Animator projektu: Ewa Orzechowska

Organizacja wspierająca: Kaszubski Instytut Edukacji Teatralno-Artystycznej

Okres realizacji: 01 sierpnia 2010 – 31 maja 2011

 

Ewa Orzechowska - z Anglii do rodzinnej Polski trafiła 10 lat temu szukając miejsca, gdzie może złapać oddech po intensywnym życiu zawodowym. Nauczycielka po praktykach w Zambii i w osadach indiańskich, dziś w pełni rozwija swoje pasje jako artystka, zapalony ogrodnik i hodowca zwierząt. Zdecydowanie stawia na dzieci – pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w pobliskiej szkole a po godzinach jest reżyserem i opiekunem młodzieżowej grupy teatralnej „Brzozaki”, z którą od paru lat pracuje nad lokalną historią i kulturą.

W Gminie Parchowo na dawnym pograniczu polsko – niemieckim młodzieżowa grupa „Brzozaki” po raz kolejny pochyliła się nad przeszłością swoich okolic, tym razem badając historię zapomnianych ewangelickich cmentarzy. Młodzi historycy poszukiwali informacji w bibliotekach,  wspólnie ze starszymi odwiedzili leśne mogiły, wysłuchali wspomnień. A od opowieści już tylko jeden krok do spektaklu! Zorganizowane na ten cel warsztaty plastyczne, fotograficzne, śpiewu czy kreatywnego pisania pozwoliły sprawdzić się nie tylko młodym. Do udziału zaproszono również seniorów z pobliskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Jasieniu. Współpracując z młodzieżą pomogli w pracach nad spektaklem o pamięci. Nastęnie grupa teatralna ruszyła w objazd wozem konnym - fragmenty widowiska zostały zaprezentowane także w okolicznych wsiach i osadach leśnych, zaś finałowy spektakl miał miejsce w Wiejskim Domu Kultury Jasień.