Animator projektu: Karolina Domider i Anna Stankiewicz

Organizacja: Oświęcimskie Centrum Kultury

Okres realizacji: 1 października 2012 - 30 czerwca 2013

Karolina Domider - działa na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, gdzie od 15 lat organizuje zajęcia; jest bardzo aktywna i ciekawa świata; zorganizowała Klub Twórców

Nieprofesjonalnych Ziemi Oświęcimskiej w latach 70-tych; interesuje się wydarzeniami społeczno- kulturalnymi, wynalazkami i osiągnięciami człowieka; wierzy w ludzi i to pomagając im, czuje się pełna energii i spełniona.

Anna Stankiewicz - zajmuje się umacnianiem i inspirowaniem ludzi; jest coachem i kulturoznawcą; specjalizuje się w senior i teen coachingu. Od 7 lat pracuje w branży PR i doradza firmom w sprawie wizerunku; prowadzi ćwiczenia na UTW w Oświecimiu i pokazuje jego słuchaczom, że ich życie tak naprawdę dopiero się zaczyna.

Projekt „Ważniacy” to cykl warsztatów integracyjno-rozwojowych, skierowanych do seniorów z UTW, Dziennego Domu Pomocy oraz dzieci z Domu Dziecka w Oświęcimiu. Projekt zakończy się wydaniem wspólnej publikacji. Spotkania będą miały na celu integrację obu grup i umożliwienie im rozmów na temat rzeczy w życiu ważnych, marzeń i ich realizacji. Seniorzy będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem, fascynującymi historiami, podczas gdy dzieci wniosą energię i swoją ciekawość świata. Dodatkowo dzieci oswoją się z ludźmi starszymi, których w ich środowiskach brakuje. Spotkania z pewnością zaprocentują w ich późniejszym, dorosłym życiu. Seniorzy natomiast będą mogli spojrzeć na życie z innej perspektywy, otoczyć opieką i służyć swoją wiedzą. Organizatorzy chcą, aby obie grupy wiekowe uwierzyły w siebie, doceniły swoje możliwości, zauważyły, że mogą być dla innych inspiracją i wzorem do naśladowania (tu szczególnie osoby starsze). Seniorzy poszukają swojego wewnętrznego dziecka, dzieci znajdą autorytety. Warsztaty będą podzielone na dwa etapy. Od października do końca lutego grupy skupią się na zajęciach integracyjnych, poznaniu siebie nawzajem i oswojeniu się. W marcu i kwietniu uczestnicy pracować będą nad tworzeniem materiałów do publikacji, selekcją stworzonych już prac, koncepcją kreatywną. W maju planowany jest skład graficzny oraz druk publikacji. Seniorzy i dzieci wspólnie podsumują warsztaty tworząc publikację oraz wystawę będącą zapisem ich wspólnej pracy/zabawy. Sami zdecydują co znajdzie się w materiałach zwieńczających projekt. Grafik ogarnie projekty od strony technicznej, będzie także służył wiedzą ekspercką.