14_Karina Krystosiak_Izabela Hejne-Krystosiak_KLANCYK

Animatorki projektu: Izabela Hejne-Krystosiak i Karina Krystosiak

Organizacja: Fundacja Klancyk

Izabela Hejne-Krystosiak jest aktywną seniorką. Chętnie korzysta z różnych form aktywności dostępnych dla osób w jej wieku, a szczególnie tych międzypokoleniowych. Uważa za szczególnie cenne zachęcanie seniorów do przekazywania własnych doświadczeń i umiejętności innym.

Karina Krystosiak od ponad dwóch i pół roku uczy się i ćwiczy improwizację teatralną. Dzięki niej pokonała swoje ograniczenia i bariery. Łatwiej radzi sobie w trudnych sytuacjach, a także ze stresem. Łatwiej nawiązuje kontakty z innymi ludźmi w różnym wieku. Od prawie trzech lat realizuje projekt fotograficzny o aktywnych seniorach, dzięki któremu poznała potrzeby i oczekiwania osób 60+.

Seniorwizacja to cykl 12 warsztatów oparty o improwizację teatralną, polegającą na interakcji między uczestnikami scenek. Seniorzy spędzą czas w sposób twórczy, nauczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szybkiej reakcji i riposty, pracy z emocjami szybszego podejmowania decyzji. Zajęcia zwiększą wiarę w osobiste możliwości, ułatwią kontakt z młodszym pokoleniem, podwyższą samoocenę. Ukoronowaniem wysiłków będzie wspólny występ improwizatorów młodszego i starszego pokolenia na scenie podczas Maratonu Improwizacji.