Urszula Kopikowska i Anna Tyczyńska_Warszawa

Animatorki projektu: Urszula Kopikowska i Anna Tyczyńska

Organizacja: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

 

 

Urszula Kopikowska: Od 13 lat na emeryturze. Już podczas kariery zawodowej zainteresowana wsparciem i integracją osób starszych i młodych. Chciałaby stworzyć namiastkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku Karan z udziałem młodzieży. Urszula jest osobą aktywnie działającą na UTW, gdzie poza zajęciami organizuje wspólne wyjścia, zachęca innych seniorów do zaangażowania i dzielenia się swoim doświadczeniem z młodszymi. Zainteresowana krzyżówkami, grami, książkami, teatrem, operą i muzyką.

 

Anna Tyczyńska: Z wykształcenia pedagog. Zainteresowana ludźmi i relacjami z nimi. Jest osobą otwartą, aktywną, chętną do nauki i poszerzania umiejętności relacji interpersonalnych. W projekcie chciałaby wykorzystać swoje doświadczenie w prowadzeniu zajęć integracyjnych i edukacyjnych w zakresie zasad poprawnej komunikacji oraz uważnego przyglądania się innym pod kątem ich zasobów i talentów, które mogą rozwijać i wykorzystać dla dobra wspólnego. Jej pasją jest gotowanie i dzielenie się tym co przygotowuje.

Praskie Centrum Integracji Międzypokoleniowej stanowić będzie wsparcie seniorów w zakresie rozwoju osobistego i społecznego oraz młodzieży leczącej się z uzależnienia od środków zmieniających świadomość. Celem projektu będzie wzrost jakości oraz poszerzenie zakresu usług/ działań skierowanych do seniorów przy wykorzystaniu metod pracy indywidualnej oraz grupowej – prelekcji, warsztatów, mentoringu, konsultacji indywidualnych, a także integracji międzypokoleniowej. Realizacja działań projektowych ma na celu podtrzymanie samodzielności społecznej i aktywności osób starszych, w tym poprawę świadomości w zakresie zdrowego i aktywnego starzenia się. W ramach projektu odbywać się będą warsztaty artystyczne i wykłady. Powstaną grupy dyskusyjne i mentorskie. Zrealizowane zostaną zajęcia taneczne, kulinarne, - a to wszystko w celu zwiększenia integracji seniorów z młodzieżą posiadającą deficyty relacji rodzinnych, komunikacji, kontroli emocji oraz umiejętności organizacji czasu w sposób twórczy i prospołeczny. Dla seniorów inicjatywa będzie okazją do podzielenia się swoimi pasjami i doświadczeniem. W ramach międzypokoleniowych spotkań i warsztatów, uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie komunikacji, kontroli złości, świadomości potrzeb, stylu życia wolnego od nałogów. Projekt realizowany będzie w Warszawie.