15_Paulina Giwer_Kowalewska_ Zdzisław Giwer

Animatorzy projektu: Zdzisław Giwer i Paulina Giwer-Kowalewska

Organizacja: Stowarzyszenie RUMOR

Paulina Giwer-Kowalewska ma wiele motywacji do realizacji projektu. Najważniejszą z nich jest chęć poznania i większe zrozumienie seniorów mężczyzn 60+, w tym szczególnie jej taty. Ma nadzieję pobudzić w uczestnikach projektu chęć działania, zabierania głosu i wypowiadania się w sprawach dla nich ważnych. Planuje osobiście poprowadzić warsztaty z uczestnikami, korzystając z wiedzy i wykształcenia animatora-aktora. W przyszłości chce prowadzić projekty międzypokoleniowe, łączące seniorów z ich wnukami.

Zdzisław Giwer chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi, a także wymieniać się doświadczeniami z rówieśnikami. Chce poczuć, że ma realny wpływ na otaczającą go rzeczywistość, szczególnie tą najbliższą – na osiedlu.

„Mężczyźni w akcji - KLUB RYCERZY WAŁECKICH” to projekt skierowany do mężczyzn 60+, mieszkańców Wałcza, którzy niezależnie od statusu zawodowego mają chęć włączenia się w projekt społeczny. Projekt będzie okazją do spotkań, wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń między seniorami, dorosłą młodzieżą i dziećmi. Seniorzy stworzą zespół, mogący pomóc przy drobnych naprawach mieszkańcom Wałcza, którym ciężko do takiej pomocy dotrzeć. Na projekt składać się będą warsztaty skierowane najpierw do samych uczestników projektu, przybliżające im sens projektu. Uczestnicy wspólnie wybiorą działanie, które mogą zrealizować na rzecz lokalnej społeczności, z jednej strony odpowiadające na potrzeby mieszkańców, z drugiej wykorzystujące ich umiejętności. Powstanie przestrzeń, z której będą mogli korzystać nie tylko sami seniorzy, ale i całe ich rodziny. W dalszej części projektu do zajęć warsztatowych zostaną włączeni również uczestnicy poniżej 35 r.ż., w tym wnuki seniorów.

Zapisz