LOG

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU DLA SPOŁECZNOŚCI

Ważną część naszych działań stanowi wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

W Polsce działa już ponad 600 UTW. Skupiają one ponad 120 000 osób starszych. To ogromny kapitał społeczny, potencjał wolnego czasu, wiedzy, umiejętności i pomysłów. Warto go wykorzystać do działań, które odpowiadają na ważne potrzeby lokalnych społeczności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym bliźniaczym projektem - "UTW dla społeczności" - realizowanym od 2013 r. w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW-Seniorzy w akcji”.  Jego celem jest wsparcie merytoryczne UTW, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich społeczności lokalnych, zwłaszcza w oparciu o wolontariat. W każdej edycji bierze udział 10 UTW.

Zapraszamy na stronę projektu : www.utw.seniorzywakcji.pl