Animator projektu: Zbigniew Klatka i Mateusz Olszewski

Organizacja: Stowarzyszenie „Seniorzy Alwerni”

Zbigniew Klatka – mieszkaniec niewielkiego miasteczka w województwie małopolskim. Działacz społeczny, animator życia senioralnego w Alwerni.

Mateusz Olszewski – uczeń krakowskiego Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, mieszkaniec Alwerni, autor aplikacji służącej rejestracji bonów konkursowych.

Akcja społeczna z udziałem seniorów i młodzieży, której celem jest pobudzenie w młodym pokoleniu uważności na potrzeby osób starszych podróżujących środkami komunikacji publicznej. Organizatorzy będą próbowali stymulować empatyczne zachowania młodych ludzi. Osobom, które ustąpią miejsca siedzącego, zostanie wręczony bon konkursowy. Działaniami objęte będą różne środowiska seniorskie, co przyczyni się do integracji tej grupy w gminie Alwernia i gminie Babice. Seniorzy będą zaangażowani na różnych etapach działań, począwszy od rozprowadzania kuponów, poprzez śledzenie ich losów, weryfikację zgłoszeń, aż po wręczanie nagród. Dyskusja i wspólne działania połączą Stowarzyszenie „Seniorzy Alwernii” i Stowarzyszenie „Młoda Alwernia”.