Animator projektu: Zofia Bisiak

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie „Akademia Łucznica”

Okres realizacji: sierpień 2009 – kwiecień 2010

Zofia Bisiak - Z zawodu historyk sztuki, za swój sukces uważa stworzenie Ośrodka Doskonalenia Animatorów Kultury w Łucznicy, gdzie prowadzi zajęcia plastyczne w pracowni batiku i papieru czerpanego, którego techniką jest zafascynowana. Współredagowała książkę „Pracownia – miejsce spotkań ze sztuką”. Z sukcesem zrealizowała projekt edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży zatytułowany „Dialog z otoczeniem”. Na co dzień lubi sadzić nowe rośliny na swoim kawałku pola pod lasem i na łucznicowych rabatach.

Projekt miał na celu stworzenie ścieżki przyrodniczo-turystycznej prezentującej historię, tradycje kulturowe i przyrodę trzech wsi: Starej Huty, Natolina i Łucznicy. Młodsi uczestnicy projektu uczyli się technik przeprowadzania wywiadów i fotografowania. Zdobyte umiejętności wykorzystali w rozmowach z seniorami i w trakcie spacerów po wsiach. Dzieci i starsi wspólnie poznawali okolice, robili zielnik,i zbierali eksponaty i materiały do mini muzeum i przygotowywali ozdoby choinkowe. Warsztaty rękodzieła tradycyjnego dzieci poznawały na swoim terenie – nauczycielami byli seniorzy, przy współudziale animatorów. W ośrodku Stowarzyszenia w Łucznicy odbywały się będą zajęcia z ceramiki, wikliniarstwa i fotografii. Dzięki realizacji projektu przedstawiciele różnych pokoleń mogli spotkać się, porozmawiać, a przy okazji zbadać potencjał swoich miejscowości. W wyniku wspólnych działań powstała mapa-przewodnik po trzech wsiach, oraz film opowiadający o życiu wsi i ich mieszkańców.