Animatorki projektu: Natalia Przepiórka, Joanna Kałużyńska

Organizacja: Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku

Okres realizacji: 1 września 2014 – 30 czerwca 2015

Natalia Przepiórka jest emerytowaną nauczycielką. Przez wiele lat była instruktorką harcerską, drużynową, organizatorką obozów harcerskich i kolonii zuchowych. Interesuje się folklorem, sumiennie spisuje lokalne pieśni i tradycje. Gromadzi historie dotyczące regionu, w którym żyje, a na ich kanwie snuje opowieści, tworząc spektakle obrzędowe. Pasjonuje się językiem i kulturą rosyjską. Obecnie prowadzi zespół obrzędowy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Grabowie nad Wisłą.

Joanna Kałużyńska pracuje w lokalnej bibliotece, wychowuje dwóch synów, ale znajduje również czas na rozwijanie swoich zainteresowań – śpiewa w zespole działającym przy Kole Gospodyń Wiejskich w Grabowie nad Wisłą, pasjami czyta książki. Chętnie działa na rzecz lokalnej, międzypokoleniowej społeczności.

Czym jest tajemnicza parzybroda? Jak zrobić kapustę z grochem, tradycyjny placek drożdżowy i pierogi z owocami leśnymi? Do czego służy kosa, sierp, cep? Na te i inne pytania będą mogli znaleźć odpowiedź młodzi mieszkańcy Gminy Przyłęk, którzy wezmą udział w planowanym projekcie. Swoją wiedzą podzielą się seniorzy, by lokalna tradycja przekazywana była kolejnym pokoleniom. W czasie zajęć ożyją zapomniane pieśni, dawne zwyczaje i obrzędy oraz język, jakim mówili przodkowie mieszkańców Grabowa. Wszyscy będą mieli okazję uczestniczyć w warsztatach teatralno-muzycznych, na które złożą się techniki radzenia sobie z tremą, zajęcia z emisji głosu, elementarne zadania aktorskie. Nie zabraknie także zajęć z kroju i szycia, tak by stroje teatralne mogły powstać we własnym zakresie. Efektem działań będzie przygotowanie spektakli według samodzielnie napisanych scenariuszy: „Dożynki przed dworem dziedzica w Grabowie” i „Wianki – Noc Świętojańska”.