Włodzimierz Kwiek_Tarnowo Podgórne

Animator projektu: Włodzimierz Kwiek

Organizacja: Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON

 

 

Włodzimierz Kwiek: Urodzony pod koniec II wojny światowej, wychowywał się w trudnych latach powojennych, w których wręcz fizyczne przetrwanie bez pomocy i współpracy z innymi ludźmi nie było możliwe. Jak wspomina - żyło się wtedy, pracowało, bawiło, uprawiało hobby i odpoczywało w grupie. Życiowe aktywności i rozrywki były okazją do spędzania czasu z innymi ludźmi - okazją do dawana i brania. Dzielenia się tym, co dobre, wspierania w pokonywaniu własnych ograniczeń, przeszkód i rozwiązywania problemów. Włodzimierz uważa, że najcenniejsze jest w nas samych i ważne jest odnajdywanie i pielęgnowanie tych wartości. Jest zdania, że to zadanie dla seniorów. Uważa, że pomimo ograniczeń, można zrobić wiele dla siebie i innych.

 

Projekt realizowany na terenie wielkopolskiej wiejskiej gminy Tarnowo Podgórne. Celem inicjatywy jest aktywizacja społeczeństwa lokalnego na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zarówno seniorów jak i osób z niepełnosprawnościami. Projekt ma realizować konkretne działanie w ramach wolontariatu seniorów na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz przekonywać i zachęcać innych do takiej pracy.

Rdzeniem inicjatywy jest tytułowa Drużyna Złotego Dziadka. Składa się ona z przyszywanych dziadków (lub babć) oraz pięciu ich „wnuków” – osób niepełnosprawnych. Osoby te będą ze sobą przez cały czas trwania projektu (10 miesięcy). Za obopólną zgodą mogą, w zależności od konkretnego działania, zamieniać się „dziadkiem” lub „babcią”. Seniorzy i osoby niepełnosprawne wspólnie uczestniczyć będą w spotkaniach tematycznych i ogólnych - spędzają razem czas.