33_Róża Czerniawska-Karcz_Kinga Rabińska_OSWAJANIE SZTUKI

Animatorki projektu: Róża Czerniawska-Karcz i Kinga Rabińska

Organizacja: Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki”

Róża Czerniawska-Karcz jest członkiem Związku Literatów Polskich. Do udziału w projekcie motywuje ją chęć rozpoznania nowych przestrzeni miasta, których do tej pory nie oglądała od strony ich historii. Intryguje ją nowe spojrzenie artystyczne młodych ludzi, samo zbliżenie pokoleniowe, reakcje, pomysły, inspiracje i wspólne działanie.

Kinga Rabińska chce doprowadzić do spotkania osób w różnym wieku, które połączy współpraca wykorzystująca zarówno medium tradycyjne, jak i nowoczesne formy twórczej ekspresji. Chce połączyć brawurę ze statecznością, chce, by uczestnicy znaleźli wspólny język przez poetyckie oznaczenie miasta, odczuli je jako wspólne. Chciałaby pracować z Różą, którą postrzega, jako wulkan energii i dobroci, intelektualistkę „starej daty”. Chce widzieć więcej słowa pisanego w przestrzeni miejskiej, która w Szczecinie wciąż jest sterylna.

Uczestnicy projektu będą szukać miejsc i kontekstów. Grupa, którą na pierwszy rzut oka dzieli wszystko, będzie odnajdywać to, co łączy wszystkich jej członków – miłość do miasta. Międzypokoleniowy zespół zapaleńców nie tylko będzie szukać ważnych dla nich miejsc w przestrzeni, ale oznaczy je słowem, dzięki połączeniu poezji i street artu. Wybrane punkty i wybrane słowa – fragmenty wierszy, prozy, piosenek, także autorów szczecińskich – będą zwisać ze ścian, wyzierać z makatek w dużym formacie, wystawać z chodników. Celem projektu jest, by w ramach regularnych spotkań dokonać selekcji fragmentów utworów literackich, a także odczytać miasto przez pryzmat ważnych punktów i pustych ścian, przez współpracę i szukanie rozwiązań łączących tradycję z nowoczesnymi formami artystycznej ekspresji. Młodsi i starsi będą pracować wspólnie: wychodząc od wyboru tekstów literackich i rozmowy na ich temat w trakcie warsztatów międzypokoleniowych, przez przygotowanie niezbędnych materiałów i narzędzi, aż po terenowe działania artystyczne w nurcie sztuki ulicy.