Jolanta Osmolak_Sczawin Kościelny

Animatorka projektu: Jolanta Osmolak

Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury w Szczawinie Kościelnym

 

 

Jolanta Osmolak: szefowa klubu seniora, radna Rady Gminy Szczawinie Kościelnym. Aktywnie działa w społeczności lokalnej. Mieszkając i pracując w środowisku wiejskim, miała możliwość obserwacji tego, co przez kolejne lata ważne było dla osób starszych, młodzieży i dzieci. Dostrzegła, jak z biegiem lat zaczęła zanikać tradycja i kultura szerzona przez poprzednie pokolenia. Swoimi działaniami chce umożliwić mieszkańcom  możliwość integracji, pracy w zespole - po to, by wzmocnić ich poczucie posiadania ważnej roli w społeczności lokalnej.

Projekt „Szczawińscy zapustnicy”, czyli międzypokoleniowy teatr obrzędowy to forma pobudzenia do aktywności społecznej seniorów z gminy Szczawin Kościelny oraz integracja międzypokoleniowa z dziećmi i młodzieżą. Podłożem do stworzenia teatru jest wskrzeszenie zwyczajów, ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego polskiej wsi oraz przekazanie ich młodemu pokoleniu. Zamierzeniem organizatorów jest przygotowanie widowiska artystycznego z udziałem dzieci, młodzieży i seniorów „Szczawińscy zapustnicy”. Zapusty czyli ostatnie dni karnawału, które w tradycji ludowej były hucznie obchodzone. Przebierańcy chodzili po domach rozbawiając ludzi swoimi skeczami, piosenkami, wierszykami i śmiesznymi przebraniami. Animatorzy również chcą przywołać te tradycje, integrować mieszkańców oraz kultywować dawne zwyczaje - przekazywać je przyszłym pokoleniom. Finałem projektu będzie przygotowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury przedsięwzięcie „Szczawińskie zapusty”, na których widowisko zostanie zaprezentowane szerokiej publiczności. Wydarzenie rozpocznie się barwnym korowodem przebierańców, który przejdzie ulicami miejscowości i odwiedzi kilka domostw prezentując tam swoje skecze. Korowód powędruje do GOK-u, gdzie „Szczawińscy zapustnicy” zaprezentują widowisko stworzone w ramach projektu. Uroczystość zakończy wspólna biesiada z kapelą.