Animator projektu: Krystyna Pilawska – Wiercińska

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Stare Juchy

Okres realizacji: wrzesień 2009 – kwiecień 2010

Krystyna Pilawska-Wierińska - Jej świat to taniec i teatr. Przez wiele lat prowadziła dziecięce grupy teatralne. Jako emerytka pracuje społecznie w wiejskiej świetlicy w Szczecinowie i Starych Juchach. Zainicjowała powstanie Niezależnej Grupy Kobiet Aktywnych „Szczecinowianki”. Prowadzi warsztaty kulinarne skierowane do seniorów, młodzieży i dzieci. Praca z młodymi ludźmi daje jej mnóstwo energii i inspiracji.

Wędrowny teatr, którego przedstawienia pokazywać będą losy ludzi przesiedlonych na Mazury po 1945 roku – to marzenie pani Krystyny, które zostało zrealizowane wraz z uczniami szkoły gminnej oraz szkół średnich z Ełku. Młodzi wolontariusze wysłuchali i sfilmowali opowieści seniorów. Na ich kanwie powstały scenariusze do pierwszych trzech miniatur teatralnych. Uczniowie biorący udział w projekcie, zasięgnęli porad od doświadczonego reżysera, jak w ciekawy sposób przenieść na scenę udokumentowane wywiady z seniorami. Następnie sami wcielili się w rolę aktorów. Teatr dotarł do trzech pobliskich wsi, w których nie ma świetlicy. Wizyta teatru była okazją do spotkania się mieszkańców wsi i snucia własnych opowieści. W planach są już kolejne premiery w bardziej oddalonych zakątkach gminy.