Animatorka projektu: Zofia Kulikowska

Organizacja: Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa

Okres realizacji: 15 września 2014 – 30 czerwca 2015

Zofia Kulikowska od czterdziestu lat mieszka w Droszkowie i chciałaby, żeby to się nigdy nie zmieniło. Jej życie zawodowe związane było z pracą w administracji rządowej i samorządowej. Wychowała troje dzieci, ma czworo wnucząt, z którymi chętnie spędza wolny czas. Jest członkiem Rady Sołeckiej. W 2004 roku założyła Stowarzyszenie Miłośników Droszkowa oraz Społeczną Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym.

Seniorzy z terenu gminy Zabór będą mieli szansę zorganizowania warsztatów dotyczących ich zainteresowań i umiejętności. Nie zabraknie więc zajęć florystycznych, rękodzielniczych, spotkania ze stylistką, warsztatów kulinarnych i plastycznych oraz wielu innych zaproponowanych przez uczestników projektu. Ponadto seniorzy spotkają się z doświadczonymi trenerami, którzy zachęcą ich do aktywności społecznej i twórczej, z której płyną korzyści w każdą stronę. Nauczą się, w jaki sposób walczyć o swoje prawa. Powołają spośród siebie Radę Seniorów, reprezentującą ich w gminie. Funkcjonowanie takiej instytucji stwarza możliwość sygnalizowania potrzeb osób starszych, inicjowania oraz opiniowania działań i wpływa na decyzje podejmowane przez samorząd gminy. Wspólnie seniorzy mogą stworzyć dla siebie przestrzeń do działania, miejsce do spotkań i rozwoju w przyjaznym gronie oraz decydować o sprawach ich dotyczących.