Animatorzy projektu: Danuta Kubica, Rafał Sznajder

Organizacja: Stowarzyszenie Na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Miasta Wilamowice „Wilamowianie”

Okres realizacji: 1 września 2014 – 30 kwietnia 2015

Danuta Kubica od wielu lat należy do Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Wilamowice”. Wciąż śpiewa w języku wilamowskim – jednym z najstarszych dialektów należący do grupy języków germańskich. Umie szyć tradycyjne wilamowskie stroje, a sztuki tej nauczyła ją mama i babcia. Jest jedną z niewielu osób, które znają kanon stroju wilamowskiego z jego trzydziestoma wariantami oraz sposoby zakładania i wiązania jego poszczególnych elementów.

Rafał Sznajder studiuje mechanikę i budowę maszyn, działa w stowarzyszeniu „Wilamowianie”, należy do Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca „Wilamowice”. Gromadzi kolekcję zabytkowych strojów wilamowskich oraz dawnych sprzętów i rzemiosła ludowego. Publikuje artykuły propagujące Wilamowice, popularyzuje w szkołach i na konferencjach wilamowską kulturę, tradycję i język.

Co znaczy „jypła”, „ciasnocha”, „oplecek”, „śmiergusy” i gregory”, dowiedzą się młodzi uczestnicy warsztatów zorganizowanych w Wilamowicach. Naukę o zanikających już tradycjach i wilamowskim języku połączą z nauką szycia tradycyjnych ubrań. Młodzież pozna tajniki szycia i zakładania strojów oraz jego historię, posłucha opowieści i pieśni w wilamowskim dialekcie, których nie znajdzie w żadnych podręcznikach. Starsi wcielą się w rolę animatorów organizujących zajęcia i przekazujących swoją wiedzę młodszym uczestnikom warsztatów. W wyniku spotkań powstaną stroje zaprezentowane podczas pokazu mody oraz dwujęzyczna publikacja promująca lokalną kulturę i tradycję. Dzięki tym działaniom zapewniona będzie ciągłość tradycji oraz wytworzy się więź służąca międzypokoleniowemu porozumieniu, aktywizacji seniorów i dokumentacji języka.