Animatorzy projektu: Stanisław Łuczyński, Zofia Trzeszkowska

Organizacja: Fundacja Lepszy Świat dla Niepełnosprawnych

Okres realizacji: 1 listopada 2014 – 10 czerwca 2015

Stanisław Łuczyński z wykształcenia jest technikiem mechanikiem, obecnie nie pracuje. Działa jako wolontariusz m.in. w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz jest liderem w Klubie Aktywnego Seniora. W 2013 roku został uznany za wolontariusza roku w Gliwicach. Angażuje się także w działania koła teatralnego seniorów. Interesuje się rzeźbą – razem z bratem przygotowuje gipsowe figurki, które rozdaje podczas przeróżnych okazji.

Zofia Trzeszkowska jest absolwentką pracy socjalnej Uniwersytetu Śląskiego. Naukę kontynuuje na kierunku zarządzanie pracą socjalną i ekonomią społeczną. Od dwóch lat jako zastępca przewodniczącego aktywnie działa w Kole Naukowym Studium Pracy Socjalnej. Należy do zespołu zajmującego się diagnozą mechanizmów partycypacyjnych w Dąbrowie Górniczej, jest wolontariuszką w Programie Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej” oraz w gliwickiej Fundacji „Lepszy Świat”.

W pięciu dzielnicach Gliwic seniorzy wezmą udział w cyklu warsztatów pt. „Kawiarenka Obywatelska”. Podczas spotkań poznają mechanizmy partycypacji społecznej, a za sprawą spacerów badawczych po dzielnicach wskażą problemy i potrzeby ich najbliższego otoczenia. Efektem końcowym warsztatów będzie opracowanie listy problemów i potrzeb miasta, opublikowanie jej na utworzonej w tym celu internetowej stronie projektu. Mieszkańcy Gliwic będą mogli zapoznać się z analizą przedstawioną przez seniorów i zagłosować na te wnioski, które ich zdaniem najszybciej wymagają rozwiązania. Podsumowaniem działań będzie spotkanie pt. „Okrągły Stół Aktywnego Obywatela”, na którym seniorzy zaprezentują mieszkańcom i władzom miasta wyniki głosowania oraz wspólnie zdecydują o dalszych krokach działania.