Animator projektu: Jolanta Kieres, Mariola Pękala-Piekarska

Organizacja wspierająca: Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Okres realizacji: październik 2009 – marzec 2010

Jolanta Kieres - Z zawodu lekarz stomatolog. Od lat studenckich zafascynowana językiem esperanto. Pasjonatka fotografii, dzięki której rejestruje miłe chwile. Obecnie, już na emeryturze, prowadzi społecznie lekcje języka esperanto na Sądeckim UTW i w szkole podstawowej w Rdziostowie. Sama uczy się języka angielskiego i stara zachować kondycję, regularnie pływając.

Mariola Pękala-Piekarska - Współzałożycielka Stowarzyszenia „Korzenie i Skrzydła”, które wspiera dzieci i młodzież z terenów wiejskich. Absolwentka Wychowania Fizycznego w Katowicach. Aktualnie studiuje organizację i metody pomocy społecznej na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od pięciu lat pracuje na Sądeckim UTW, prowadzi m.in. kursy komputerowe, dziennikarskie czy zajęcia gimnastyczne.

W Nowym Sączu nie brakowało imprez kulturalno-artystycznych, brak było jednak propozycji łączących starsze i młodsze pokolenia – twierdzą koordynatorki projektu. Stąd też pomysł na spotkania seniorów i przedszkolaków. Najpierw były wykłady psychologiczno-pedagogiczne dla studentów sądeckiego UTW zachęcające do czytania dzieciom. Podczas warsztatów prowadzonych przez aktora grupa ok. 30 seniorów przygotowywała się do wizyt w przedszkolach. Dwa razy w miesiącu w czterech przedszkolach organizowane były spotkania z maluchami wspólne czytanie i bajanie, a po nich rysowanie, malowanie, wydzieranie i wszelkie inne formy plastyczne, a także inscenizacje przeczytanych bajek. Na koniec zorganizowana została konferencja promująca rezultaty projektu.