Animatorka projektu: Maria Kłoskowicz

Organizacja: Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych Okres realizacji: 1 września 2015 – 30 czerwca 2016

Maria Kłoskowicz jest osobą niesłyszącą, pragnącą ukazać seniorom słyszącym „świat ciszy”. Jej pasją jest teatr. Działa w kółku teatralnym zrzeszającym osoby niesłyszące oraz słyszących wolontariuszy. Ta wyjątkowa grupa teatralna przygotowuje przedstawienia w języku migowym i mówionym jednocześnie, tak by odbiorcą mógł być każdy widz. Pani Maria chciałaby zmniejszać bariery w komunikacji właśnie przez sztukę, która potrafi połączyć nawet najodleglejsze światy.

 

W Rzeszowie pojawi się niezwykła okazja – możliwość przygotowania przedstawienia teatralnego w języku migowym i mówionym. Amatorska grupa teatralna samodzielnie je przygotuje, uszyje także kostiumy sceniczne i wykona dekoracje. Słyszący seniorzy będą mogli poznać lepiej środowisko osób niesłyszących, biorąc udział w kursie języka migowego. Uczestnicy projektu stworzą stronę internetową, gdzie będą zamieszczać informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych organizowanych dla środowisk niesłyszących, opowiedzą o postępach pracy nad przedstawieniem, utworzą słownik wyrażeń artystycznych. Współtworzenie kultury z pewnością zintegruje chętnych do działania seniorów, a „świat ciszy” nie będzie już dla słyszących taki obcy.