Stanisław Bulandra_Rybnik

Animatorzy projektu: Stanisław Bulandra

Organizacja: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku

 

 

Stanisław Bulandra: Do projektu zachęcili go pracownicy instytucji wspierającej. Dostrzega w nim potencjał w zakresie nawiązywania relacji pomiędzy dziećmi i seniorami. Do inicjatywy dołożył możliwość rejestracji fotograficznej i filmowej zdarzeń.

 

Rybniccy seniorzy podejmą współpracę z młodzieżą z placówek wsparcia dziennego. Wspólnie, w ramach zajęć bibliotecznych poznają rolę książeczek sensorycznych (i książek w ogóle) w wychowaniu małych dzieci. Najmłodsi, którzy będą chętni do działania, zostaną zaproszeni do zaprojektowania takiej książeczki, a następnie do udziału w szyciu książeczek zgodnie z własnymi projektami. Tworzenie materiałów przez dzieci zostanie wsparte odpowiednio ukierunkowanymi zajęciami plastycznymi i pokazem wykorzystania optyki oraz technik fotograficznych w projektowaniu. Autorzy inicjatywy chcieliby tymi zajęciami zainteresować także seniorów, którzy mogliby dzięki nim nawiązać bliższe relacje z dziećmi - lepiej zrozumieć ich świat i być może w efekcie - czuć się bardziej komfortowo na przykład w konfrontacji ze współczesną rzeczywistością własnych wnuków.

Podczas zajęć, seniorzy pokażą dzieciom, jak szyje się na maszynie do szycia. W trakcie spotkań związanych z przygotowaniem prototypów stron, a potem już całych książeczek, dzieci i seniorzy aktualnie niezaangażowani w taki rodzaj aktywności będą mogli poznać tajniki powstawania zawartości stron www, blogów i wpisów na Facebooku. Projekt realizowany będzie z udziałem rybnickiej biblioteki w pomieszczeniu starej biblioteki na Paruszowcu.