Animatorki: Barbara Obarska i Anna Charko

Organizacja: Fundacja Ludzie i Medycyna

Basia Obarska – koordynatorka w projekcie. Lubi ludzi i niezwykle łatwo wchodzi z nimi w kontakt, przez wiele lat zarządzała w gastronomii, więc ma wielkie doświadczenie organizatorskie i umiejętności planowania.

Ania Charko – koordynatorka i trenerka w projekcie. Korzysta ze swojego różnorodnego doświadczenia: organizowania nietypowych wydarzeń, prowadzenia i komunikowania projektów, prowadzenia warsztatów (doświadczenie w warsztatach z zakresu psychologii zdrowia, m.in. stres i wypalenie zawodowe, radzenie sobie z presją rówieśniczą) oraz wiedzy psychologicznej.

„Rozmawianie o śmierci cię nie zabije” – to próba nauczenia się rozmów na tak ważny temat jakim jest śmierć i odchodzenie. Pretekstem do podjęcia tych rozmów będzie specjalnie stworzona talia kart z opisem potrzeb związanych z odchodzeniem oraz poradnik „jak rozmawiać”. Projekt składa się z dwóch etapów: Etap 1, to tworzenie i prototypowanie kart i poradnika z udziałem społeczności seniorów, osób chorych i ekspertów; Etap 2, to stworzenie gotowego produktu: kart i poradnika i jego dystrybucja online oraz w wersji drukowanej. Bezpośrednia inspiracja pochodzi z Australii. Autorki projektu chcą nie tylko stworzyć podobny produkt dostosowany do potrzeb Polaków, ale też na jego bazie zainicjować w Polsce rozmowy, których w naszej kulturze brak —rozmowy o umieraniu jako części dobrego życia. Ponadto zaplanowano konsultacje z ekspertami oraz testy przygotowanych, wypracowanych kart. Pary rozmówców (rodzic–dorosłe dziecko, przyjaciele) będą prowadzili rozmowy z wykorzystaniem przygotowanej talii kart, a następnie wypełnią ankietę stworzoną do badania interakcji z kartami oraz udzielą wywiadu badaczowi. Te wszystkie działania pozwolą przejść do etapu 2, czyli stworzenia produktu (kart i książeczki). Ostatecznie powstanie wersja elektroniczna całości oraz ok. 100 sztuk elegancko wydanych talii kart.