Animator: Waleria Dąbrowska

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Prudnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Okres realizacji: 01 sierpnia  2010 - 31 marca 2011

Waleria Dąbrowska: emerytka i radna powiatu prudnickiego; towarzyska i otwarta, bo najważniejszy dla niej jest człowiek – wyznaje. Dlatego nie szczędzi czasu i energii, by pomagać w trudnych sytuacjach.  Wypoczywa przy dobrej muzyce, na parkiecie lub z książką w ręku.

Kino jest potrzebne - twierdzi Animatorka projektu. To miejsce ważne nie tylko dla młodzieży, ale też dla starszych osób. W Prudniku kino niegdyś było, pani Waleria chce przypomnieć tamte czasy. Dzięki pomocy seniorów i młodzieży zostaną zebrane pamiątki tego okresu - plakaty, bilety, zdjęcia, ale też wspomnienia starszych, którzy przeżyli tam ważne chwile, jak np. tytułową randkę. Pamiątki posłużą jako materiał na wystawę, prezentowaną przed Kinem. Równolegle trwać będą plenerowe pokazy filmów, uruchomiony zostanie międzypokoleniowy Dyskusyjny Klub Filmowy. Grupa zaplanuje i poprowadzi kostiumowe spotkanie DKF -  zaproszeni przebiorą się za znanych ekranowych bohaterów, ogłoszony zostanie konkurs na najlepszą piosenkę filmową. Przebieg projektu zostanie sfilmowany i zaprezentowany na finałowym spotkaniu uczestników mieszkańców Prudnika.