Animatorki projektu: Teresa Frończuk, Eliza Welik

Organizacja: Gminny Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach

Okres realizacji: 1 października 2013 – 31 maja 2014 
 Teresa Frończuk ma wiele talentów a wśród nich ten do pieczenia sękaczy, którym lubi się dzielić. Pokaz robienia tego tradycyjnego ciasta, który pani Teresa zorganizowała dla młodzieży, uwieczniony został na filmie. Razem z Robertem Makłowiczem ujawniła szerszej publiczności tajniki przygotowania tego smakołyku. Inną pasją pani Teresy jest śpiewanie, dlatego bardzo chętnie uczestniczy w próbach i występach chóru „Polesie”. W wolnych chwilach zgłębia tradycje swojej rodzinnej miejscowości – Horodyszcza.


 
Eliza Welik jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, w którym aktywnie się udziela, organizując wiele działań i spotkań, takich jak czytanie baśni dzieciom. Organizuje także kursy kulinarne dla kobiet. Dużo czyta, ale nie zapomina też o aktywnym wypoczynku – uwielbia grać w siatkówkę i w piłkę nożną, do czego zachęca również inne panie. Jest szczęśliwą mamą dwóch synów.


 
Tradycyjne potrawy, regionalna kuchnia i ludowe pieśni nie są już tajemnicą dla żadnego mieszkańca Horodyszcza – od najmłodszych do najstarszych. Wiele tradycyjnych potraw, przyśpiewek, obrzędów i zwyczajów odchodzi w zapomnienie. Dlatego w Horodyszczu odbyły się warsztaty dotyczące śpiewu ludowego i tradycji regionalnych, można było też przyjrzeć się bliżej coraz rzadziej używanemu językowi chachłackiemu. Odbyły się zajęcia kulinarne, podczas których najstarsze mieszkanki Horodyszcza podzieliły się z młodszymi gospodyniami swoją wiedzą. Wszystkie te wydarzenia wpisane zostały w cykl kalendarzowo-obrzędowy wsi. Nie zabrakło więc przypomnienia dawnych kolęd i pastorałek, pieśni wielkanocnych, spotkania na „prządki”. Uczestnicy projektu, nauczeni zasad archiwizacji, zebrali informacje dotyczące dawnych tradycji, pieśni unickich, legend i opowieści, by stworzyć na ich podstawie informator, który przyda się następnym pokoleniom. Zostały opracowane również materiały fonograficzne, fotograficzne i filmowe.  Seniorzy wraz z młodzieżą przygotowali występ skoncentrowany wokół dawnego obrzędu zaślubin, pełnego pieśni związanych z oczepinami, zmówinami, zrękowinami czy pieczeniem kołaczy.