Halina Bodnar o KatarzynaKomar-Macyńska_Przemyśl

Animatorki projektu: Halina Bodnar i Katarzyna Komar-Macyńska

Organizacja: Związek Ukraińców w Polsce

 

Halina Bodnar: przedstawicielka mniejszości ukraińskiej w Polsce. Zainteresowana wspomnieniami Ukraińców urodzonych przed 1947 rokiem tj. datą akcji ,,Wisła”. Dąży do utrwalenia wspomnień o tamtych i późniejszych wydarzeniach oraz przekazania ich kolejnym pokoleniom - ponad granicami państw i podziałami.  Szczególnie związana z historią starszych krewnych i przyjaciół, którzy niezależnie od okoliczności, zdecydowali się powrócić na rodzime ziemie i na miejsce do życia wybrali, tak jak Ona, Przemyśl. Aktywna członkini Związku Ukrainców w Polsce.

Katarzyna Komar-Macyńska: od niedawna mieszkanka Przemyśla. Dotychczas aktywna głównie w projektach młodzieżowych - dzisiaj rozwija swoje skrzydła we współpracy z seniorami. Szczególnie zainteresowana wspomnieniami starszych Ukraińców, którzy powrócili na polskie ziemie. Bogate doświadczenie seniorów chce przekazać innym - tak, by historie Ukrainców poznało szersze grono odbiorów.

 

Powernennia oznacza powrót - i właśnie to hasło staje się myślą przewodnią projektu Archiwum Powernennia – Historie Przemyskich Powrotów. Inicjatywa ma na celu zebranie, promowanie i archiwizowanie wspomnień obywateli Polski, Ukraińców wysiedlonych z rodzinnych wsi w 1947 r., którzy w pewnym momencie swojego życia zdecydowali się na powrót do siebie - do domu. Dzisiaj już seniorzy, po przyjeździe na rodzime ziemie, na miejsce do życia zdecydowali się wybrać Przemyśl. To właśnie tam zaczęli przywracać zamierającą po wojnie, narodową i kulturową polifonię. Archiwum Powernennia to spotkania z ukraińskimi seniorami, Przemyślanami z wyboru - o ich motywacjach, rodzinnych pamiątkach, życiowych doświadczeniach, wzruszeniach i radościach. To okazja do integracji wewnątrz i międzypokoleniowej. W ramach projektu stworzony zostanie także internetowy portal historii mówionej - wiecznie żywych opowieści, które wydarzyły się w Przemyślu i stanowią jeden z jego budulców.