Animatorzy projektu: Roman Garbala i Justyna Ostrowska

Organizacja: Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Starszych i Niepełnosprawnych ,,Pomocna Dłoń’'

 

Roman Garbala: Miłośnik kulinarnego świata. W trakcie aktywności zawodowej związany z ukochaną branżą gastronomiczną. Z wykorzystaniem własnych doświadczeń - historii rozwoju cukrzycy, dąży do promowania zdrowych nawyków żywieniowych i aktywnego trybu życia. Roman, przy wykorzystaniu zdobytej przez siebie wiedzy, ma na celu uwrażliwienie innych osób na problem choroby i konieczność konsekwentnego dostosowania własnych przyzwyczajeń do wyjątkowej sytuacji zdrowotnej.

Justyna Ostrowska: Instruktor terapii zajęciowej. Zawodowo związana z Domem Pomocy Społecznej. W pracy z osobami starszymi dostrzega istotny problem braku umiejętności radzenia sobie z cukrzycą - w aspekcie żywieniowym, tym związanym z aktywnością fizyczną oraz stanem emocjonalnym. Prywatnie, również zaznajomiona z problem choroby, z którą od wielu lat zmaga się Jej babcia. Zainteresowana zdrowym trybem życia. Chce, by seniorzy aktywnie i w zdrowiu wkraczali w kolejny, dojrzały etap swojego życia.

 

Projekt ,,Stół zdrowia” to bezpośrednia odpowiedź na obniżoną świadomość seniorów w zakresie profilaktyki zdrowia. Autorzy inicjatywy dostrzegli szczególną potrzebę wsparcia osób starszych zmagających się z cukrzycą. ,,Stół zdrowia” promować będzie właściwe (i pyszne!) nawyki żywieniowe oraz zrównoważony tryb życia. Szczególną rolę odegra tu Roman, animator projektu, który z beneficjentami inicjatywy podzieli się własnym doświadczeniem w walce z chorobą. Projekt adresowany jest do seniorów zamieszkujących Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach oraz do osób starszych i młodzieży ze środowiska lokalnego. W ramach inicjatywy zrealizowane zostaną warsztaty taneczne i zajęcia dietetyczno-kulinarne. W 15 spotkaniach gastronomicznych seniorzy staną ramię w ramię z towarzyszącymi im młodymi osobami. Ta sama zasada międzypokoleniowej współpracy obowiązywać będzie podczas 25 warsztatów tanecznych. Zwieńczeniem inicjatywy będzie piknik, podczas którego uczestnicy projektu zaprezentują przygotowany w ramach zajęć taniec.