Animator projektu: Genowefa Bies

Organizacja wspierająca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

Okres realizacji: październik 2009 – marzec 2009

Genowefa Bies - W Szerzawach od kilku kadencji jest sołtysem. Założyła Koło Gospodyń Wiejskich. Ma dobry kontakt zarówno ze starszymi jaki i młodymi mieszkańcami swojej wsi. Od kilku lat zbiera stare pieśni i dokumentuje dawne obyczaje. Zdecydowanie jest osobą ciekawą świata – uwielbia wyjazdy, wycieczki i podróże.

Cel projektu był prosty: międzypokoleniowy, aktywny zespół obrzędowy w Szerzawach. Jego realizacja rozpoczęła się od wyjazdu kilku osób zainteresowanych założeniem takiego zespołu do Tarnogrodu na Sejmik Teatrów Wiejskich po inspiracje i dobre praktyki.

Później pani Genowefa wspólnie z nauczycielami ze szkoły w Szerzawach zgromadziła starszych i młodszych przy pracy nad wystawieniem „Świętokrzyskiej Pastorałki” – gwarowej opowieści bożonarodzeniowej przeplatanej pastorałkami i tańcami, pełnej najróżniejszych postaci z ludowych opowiastek i z historii regionu. Pracy nad pastorałką towarzyszyły warsztaty teatralne, tańca ludowego i śpiewu, oraz gościnny występ jednego z zespołów obrzędowych poznanych podczas sejmiku w Tarnogrodzie. Wszystkie rekwizyty i elementy scenografii potrzebne do przedstawienia przygotowane zostały przez samych członków nowego zespołu. Premiera pastorałki była podwójna - w szkole, specjalnie dla rodziców, i w kościele dla całej lokalnej społeczności. Po premierze uczestnicy mieli czas na podsumowanie wspólnej pracy i na snucie planów na przyszłość… Ostatki, Zielone Świątki, Sobótki i Dożynki i wiele innych okazji czeka na kolejne spektakle.