Animator projektu: Lubosza Wesołowska

Organizacja: Pracownia Architektury Żywej

Okres realizacji: 7 września 2012 - 30 czerwca 2013

Lubosza Wesołowska - emerytowany hydrobiolog, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wszechnicy Mazurskiej; pracowniczka działu edukacji w Wigierskim Parku Narodowym, hipoterapeutka: jest pasjonatką tradycyjnej kuchni, rękodzieła – szczególnie tkactwa i hafciarstwa; jest również wyśmienitą kucharką, z dużą wiedzą jak wykorzystywać w kuchni zioła, kwiaty, warzywa i rośliny ze względu na ich walory smakowe, lecznicze i estetyczne.

Tematem projektu jest ochrona niematerialnego dziedzictwa oraz krajobrazu kulturowego polskiej wsi. Autorka chce zająć się zanikającymi zwyczajami i zasadami dawnego sadownictwa, ogrodnictwa i zielarstwa. Efektem projektu ma być stworzenie przydomowego sadu i ogrodu, który ma nawiązywać do zanikającej tradycji. „Wieś zmienia swój krajobraz, mieszkańcy tracą świadomość o znaczeniu otaczającej przyrody i tradycji, która odchodzi w niepamięć” - twierdzi autorka projektu. Wielopokoleniowa grupa złożona z osób między 15 a 70 rokiem życia, której 45% stanowić będą osoby 55+ będzie wspólnie odkrywać wiedzę o tradycyjnej botanice. Działania projektu skupią się wokół stworzenia tradycyjnego ogrodu i sadu oraz poradnika opisującego zarówno zasady ich tworzenia, komponowania, różnorodności gatunkowej, jak i przedstawiającego użytkowe aspekty wynikające z ich posiadania i przetwarzania. „Wielopokoleniowa grupa, tworzona wespół z osobami niepełnosprawnymi, poprzez realizowane działania udowodni, iż piękno świata wynika nie z podobieństw lecz z wszelakich różnic. Każdy z nas ma prawo do swego miejsca na Ziemi a przyroda to zarówno pokarm jak również dopełnienie naszej wewnętrznej harmonii” - twierdzi autorka projektu. Grupa będzie się regularnie spotykać warsztatowo w okresie ziomowym. Projekt zakończy się wspólnym opracowaniem poradnika o hodowli, zbieraniu, pielęgnacji oraz przetwarzaniu ziół, owoców, warzyw i kwiatów oraz założenie sadu, ogrodu i zielnika przy ośrodku osób niepełnosprawnych w Kuriance.