24_Teresa Kuchta_Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

Animatorka projektu: Teresa Kuchta

Organizacja: Europejskie Centrum Edukacji Społecznej

Teresa Kuchta lubi pracować z ludźmi. Martwi się, że seniorzy rzadko angażują się w działania obywatelskie. Od kilkunastu lat sama angażuje się w działania wolontariackie na rzecz różnych grup. Przez ostatnie lata rozpoczęła współpracę ze środowiskiem seniorów, jako edukator cyfrowy, otwarty na animowanie różnych działań, w których można wspomagać się wykorzystaniem nowych technologii.

Projekt Kawiarenki obywatelskiej z udziałem starszych mieszkańców, jest szansą na rozpoczęcie dialogu o poprawie jakości życia seniorów w Ozorkowie i planowaniu działań lokalnych z ich udziałem. Na spotkania zapraszani będą liderzy organizacji wspierających seniorów oraz liderzy grup nieformalnych, potencjalni kandydaci do Rady Seniorów. Spotkania prowadzone będą przez ekspertów. W zależności od podejmowanego tematu, gośćmi spotkań będą przedstawiciele władz, radni, pracownicy wydziału lub instytucji samorządowych. To wszystko po to, by zintegrować różne grupy seniorów działające w Ozorkowie oraz wesprzeć powołanie Rady Seniorów, jako ciała realnie reprezentującego potrzeby tej grupy. Powstanie Lokalny informator seniora publikowany w wersji papierowej i elektronicznej, zawierający także słowniczek obywatelski i relacje z przeprowadzonych działań.

Zapisz