Teresa Kuchta_Ozorków

Animatorzy projektu: Teresa Kuchta

Organizacja: Stowarzyszenie Społeczno - Edukacyjne „JESTEŚMY” Oddział w Ozorkowie

 

 

Teresa Kuchta: edukator cyfrowy, animator działań lokalnych aktywizujących seniorów. Zaangażowana w inicjatywy społeczne. Lubi pracować z ludźmi. Od kilkunastu lat działa  aktywnie jako wolontariusz w różnych organizacjach. W projekcie chciałaby wykorzystać sięganie do wspomnień seniorów, jako przestrzeń zachęcającą do wyjścia z izolacji, nowych kontaktów i podjęcia aktywności w kierunku poprawy jakości życia.

 

Laboratorium Dobrego Sąsiedztwa. Jak sugeruje nazwa - podejmowanie nowych działań, realizowanie starych w nowy sposób, a także eksperymentowanie. A to wszystko „po sąsiedzku” - „blisko” - tak, aby było łatwo dostępne dla wszystkich członków lokalnych społeczności i by w efekcie pomagało w łamaniu stereotypów dotyczących wzajemnego funkcjonowania w tej samej przestrzeni młodych, starych, dzieci, zdrowych, chorych i osób z niepełnosprawnościami. Do realizacji projektu wybrano dwie lokalizacje - w starej i w nowej części miasta. Spotkania projektowe będą miały charakter spotkań sąsiedzkich przygotowywanych przez wolontariuszy dla seniorów, przez seniorów dla wolontariuszy, przez seniorów dla osób samotnych, z myślą o dzieciakach z sąsiedztwa itp. Projekt zachęcać będzie do dzielenia się wspomnieniami, wiedzą, umiejętnościami i własnym czasem poświęconym znajomym i sąsiadom - także tym nieznanym. Motywem przewodnim spotkań będą wspomnienia i nawiązanie do lokalnych tradycji, zwyczajów, zabaw. Nie powinno zabraknąć tematów związanych ze zdrowiem, środowiskiem naturalnym i stylem życia. Uczestnicy będą mogli proponować własne tematy, pod warunkiem, że aktywnie wesprą ich realizację jako wolontariusze. Planowanych jest 6 warsztatów tematycznych w każdym z dwóch miejsc, 6 spotkań obywatelskich dla ogółu mieszkańców pod hasłem „Pytania do…”, dwa wydarzenia integrujące mieszkańców. O wszystkich działaniach i nie tylko Organizatorzy informować będą w Lokalnym Informatorze Seniora, tworzonym przez wolontariuszy pod kierunkiem koordynatora zespołu redakcyjnego. Podczas dyżurów eksperckich dedykowanych seniorom będzie można skorzystać z porady psychologa, uzyskać wiedzę niezbędną do rozwiązywania problemów życia codziennego.