Joanna Lupas-Rutkowska_Nienadowa

Animatorzy projektu: Joanna Lupas-Rutkowska

Organizacja: Gminne Stowarzyszenie Kobiet

 

 

Joanna Lupas-Rutkowska: Podczas zbierania materiałów do monografii wsi Nienadowa, rozmawiała przede wszystkim z najstarszymi jej mieszkańcami. Właśnie wtedy zauważyła, że seniorzy czują się odsunięci i niedocenieni. Bardzo chętnie wspominali przeszłość i własną pozycję ale ze smutkiem zauważali, że pomimo poważania sąsiadów i rodziny, czują się ,,nienowocześni”. Joanna chciałaby przywrócić im pewność siebie, sprawić, by znowu poczuli się ważni - a wspomnianą ,,nienowoczesność” wykorzystać jako element projektu, gdzie seniorzy staną się żywymi ,,nośnikami” dawnej tradycji.

 

Celem projektu jest aktywizacja nienadowskich Seniorów, którzy - we współpracy z dziećmi i wolontariuszami młodego pokolenia - przypomną dawne tradycje i obyczaje. Jako hasło działań przyjęto stwierdzenie: „Jestem dumny, bo pochodzę z Nienadowej”. Przez okres siedmiu miesięcy grupa będzie gromadzić: zdjęcia, nagrania, przedmioty, zapisy, dokumentując rodzime obyczaje. Spotkania: „Opowiedz babciu, opowiedz dziadku...”, wspólne gotowanie, projektowanie dekoracji, plakatów i ulotek, wycieczek do Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie i Izby Regionalnej w Śliwnicy to tylko część zaplanowanych działań. Wszystko to ma służyć zaktywizowaniu ludzi starszych i wzmocnieniu ich poczucia własnej wartości. Ukoronowaniem działań będzie kwietniowa, publiczna prezentacja dokonań zapoczątkowująca coroczne Święto Nienadowej.

Inspiratorami działań są przede wszystkim p. Danuta Armata i kobiety z Gminnego Stowarzyszenia Kobiet. To ich dotychczasowe działania na rzecz lokalnej społeczności, wskazały metody, jakimi należy posłużyć się w pracy z Seniorami.