Animator projektu: Anna Karaś

Organizacja: Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Okres realizacji: 10 października 2012 - 31 maja 2013

Anna Karaś  – jest pielęgniarką, nadal czynną zawodowo; udziela się tez jako wolontariuszka w hospicjum, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia pracy z ludźmi chorymi na nowotwory; współpracuje ze Stowarzyszeniem Amazonek, wspierając ich działania; na Uniwersytecie Trzeciego Wieku najchętniej korzysta z warsztatów malarstwa – ma za sobą pierwsze wystawy i lektoratu jęz. angielskiego; interesuje się podróżami, sztuką, lubi czytać książki.

Pomysł projektu zrodził się z obserwancji pojedynczo działających grup wolontariuszy, zarówno ze środowiska UTW, jak i studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Międzypokoleniowy Klub Wolontariusza ma zjednoczyć wolontariuszy w Tarnobrzegu, zapewnić im dodatkowe wsparcie w postaci szkoleń i wizyt studyjnych w doświadczonych ośrodkach wolontariackich t. j. Lubelski Klub Wolontariusza działający przy tamtejszym UTW. Twórczyni projektu zauważyła, że wśród jej znajomych z UTW jest grupa wolontariuszy zaangażowanych w pomoc potrzebującym w hospicjach i dzieciom z ośrodków wychowawczych i domów dziecka. Poza tą grupą działa też grupa wolontariuszy-seniorów, którzy pomagają innym seniorom i grupa wolontariuszy-studentów, którzy organizują różne akcje na oddziałach dziecięcych w szpitalach. Postanowiła namówić te grupy do połączenia sił i wspólną organizację swoich działań. W planach, wspomniana wizyta studyjna w Lublinie, wykłady i warsztaty motywacyjne dla przyszłych wolontariuszy, kursy udzielania pierwszej pomocy, samobadania piersi, i inne. Grupa będzie odwiedzać pensjonariuszy domów pomocy, domy dziecka oraz oddziały dziecięce. Zamierzają reaktywować zwyczaj kolędowania z szopką, odwiedzać potrzebujących z akcjami mikołajkowymi, świątecznymi i w dzień dziecka. Mają nadzieję, że uda im się zarazić ideą wolontariatu nowe osoby zarówno starsze jak i młodsze.