Animatorzy projektu: Włodzimierz Dębicki, Katarzyna Mróz

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Kulturalne „Cisowy Łuk” w Bysławiu

Okres realizacji: wrzesień 2009 – kwiecień 2010

Włodzimierz Dębicki - Kiedyś Komendant Straży Pożarnej w Tucholi, obecnie Prezes Stowarzyszenia Kulturalnego „Cisowy Łuk” w Bysławiu. Lider zespołu „Frantówki Bysławskie” dającego ponad 50 koncertów rocznie. Autor kilkudziesięciu piosenek, baśni i legend regionalnych. Zapalony wędkarz i żeglarz. Zbiera szkło użytkowe i gospodarcze.

Katarzyna Mróz - Uczy techniki w Lubiewie. Pasjonuje się haftowaniem, a przygodę z haftem krzyżykowym kontynuuje od najmłodszych lat. Wyszywając, tworzy obrazy, które najczęściej przedstawiają krajobrazy oraz postacie z filmów i bajek. Swoją pasją zaraża koleżanki. Lubi odwiedzać rowerem sąsiednie miejscowości. Chciałaby, żeby w jej miejscowości było więcej miejsc i inicjatyw integrujących lokalną społeczność.

Jak urządzały domy nasze babcie? Jakimi narzędziami pracowali dziadkowie? Na te pytania szukali odpowiedzi gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Bysławiu podczas wspólnych zajęć ze starszymi mieszkańcami regionu. Seniorzy dzielili się z młodzieżą swoją wiedzą na temat dawnych sprzętów, ich przeznaczenia i nazewnictwa. Projekt narodził się z głośno wypowiedzianego marzenia pana Edwarda Chmary, kolekcjonera starych narzędzi. Pragnął on, by ktoś uporządkował i udokumentował od lat gromadzone przez niego zbiory. Nie wszystkie narzędzia były należycie opisane, na niektórych czas pozostawił ślady kurzu… W ramach projektu młodzi ludzie pod opieką pana Edwarda oraz nauczycielki techniki oczyścili, sklasyfikowali, sfotografowali  i opisali zebrane eksponaty. Pracom tym towarzyszyły warsztaty fotograficzne dla dzieci i młodzieży oraz chętnych osób dorosłych. Podczas innych zajęć pozaszkolnych uczniowie przeprowadzali wywiady z panem Edmundem oraz seniorami. Efektem wspólnej międzypokoleniowej pracy jest strona internetowa z katalogami sprzętów zgromadzonych w Szkolnej Izbie Tradycji oraz Muzeum Narzędzi Rolniczych i Rzemieślniczych pana E. Chmary w Bysławku. Projekt zakończyło uroczyste spotkanie uczestników projektu połączone z poczęstunkiem i prezentacją zdjęć z przeprowadzonych działań.