Animatorzy projektu: Danuta Kula, Magdalena Mnich

Organizacja wspierająca: Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie Sztuki”

Okres realizacji: 01 września 2010 – 31 maja 2011

Danuta Kula: do Powalic, swojej rodzinnej miejscowości, przyjechała po kilkudziesięciu latach mieszkania w Szczecinie. Z ogromną przyjemnością wróciła do dawnych sąsiadów. Magdę Mnich zna od zawsze – młoda animatorka dorastała na jej oczach i dziś obie cieszą się, że wspólnie będą odkrywać historię swojej wsi i jej mieszkańców

Mogłoby się wydawać, że we wsi liczącej niewiele ponad dwustu mieszkańców wszyscy o sobie już wszystko wiedzą. Tymczasem nawet w tak niewielkich społecznościach czasami trudno o bliższy kontakt między pokoleniami dziadków, rodziców i dzieci. Mieszkańcy Powalic zostaną zaproszeni do wspólnego tworzenia niezwykłej mapy ich miejscowości. Punktem wyjścia będą dla nich stare fotografie wsi, zebrane na wystawie otwierającej cały projekt. Za pomocą fotografii, filmu i warsztatu dziennikarskiego odkryją nieznane twarze miejsca, w którym żyją – powstaną między innymi inscenizacje fotograficzne, inspirowane archiwalnymi zdjęciami. Podczas kolejnych spotkań seniorzy będą przypominać sobie, jak wyglądały zabawki ich dzieciństwa, jakie zapachy dobiegały kiedyś z kuchni ich mam i babć, jakie piosenki dawniej nucili. Z kolei młodzież weźmie udział w warsztatach umiejętności – zbudują m.in. własne aparaty fotograficzne. Trzy pokolenia mieszkańców będzie spotykać się i wymieniać doświadczeniami, tworząc na końcu kolaż – tytułową „Mapę Korzeni – Mapę Pamięci”. Ich dzieło, oraz dokumentację fotograficzną podsumowującą wszystkie działania będzie można obejrzeć podczas wystawy.