Animator: Marek Pieczonka

Organizacja wspierająca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Prądnik – Wschód, Klub Mieszkańców

Okres realizacji: 25  września 2010  - 25 czerwca 2011

Marek Pieczonka: z wykształcenia bibliotekarz i nauczyciel akademicki, czynny działacz społeczny. Lubi pomagać i osobom starszym i niepełnosprawnym, nieobce są mu też przestrzenie działalności artystycznej. Przez wiele lat prowadził kabaret dla dzieci Drops, do dzisiaj organizuje imprezy artystyczne. Człowiek czynu – pisze o sobie.

Biblioteka ma dla Pana Marka szczególne znaczenie.  To miejsce nie tylko dla książek, ale też dla ludzi z niej korzystających.  Jest przestrzenią idealną do wspólnych działań. Otwarta na krakowskim osiedlu biblioteka ma służyć integracji mieszkańców i współpracy różnych pokoleń. Seniorzy wraz z młodymi wolontariuszami wezmą w swoje ręce prace związane z prowadzeniem biblioteki. Wspólnie zaplanują spotkania literackie z autorami książek, wieczorki poetyckie i muzyczne. Biblioteka zostanie przystosowana do potrzeb osób starszych i słabowidzących. Wolontariusze ramię w ramię wyruszą też do domów, by osobiście dostarczyć zainteresowanym książki oraz ebooki.

Kontakt:

marek-pieczonka@wp.pl