Animator projektu: Elżbieta Iwanicka

Organizacja wspierająca: Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej Oddział w Lublinie

Okres realizacji: wrzesień 2009 – kwiecień 2010Elżbieta Iwanicka - Lublinianka, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego. Słuchaczka UTW, wolontariuszka w Klubie Aktywnego Seniora. Od dwóch lat koordynuje działalność Wielopokoleniowego Klubu Wolontariusza w jednej z uboższych dzielnic Lublina. Stara się przełamywać uprzedzenia i stereotypy dotyczące osób starszych. Lubi teatr i dobrą książkę, zimą spędza czas na lodowisku. Fascynuje ją wszystko, co może zrobić sama – od dekoracji wnętrz po własnoręczne wykonywanie świątecznych stroików.

Podczas pracy jako wolontariuszka w Pogotowiu Opiekuńczym w Lublinie, panią Elżbietę poruszyły problemy dzieci, które oderwano od rodzin. Swoje obserwacje przedstawiła w Wielopokoleniowym Klubie Wolontariusza. Tak zrodził się pomysł na projekt „Kurtyna w górę” zakładający teatralną współpracę seniorów i dzieci. Uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach teatralnych i plastycznych i wspólnie przygotowali międzypokoleniowy spektakl. Zajęcia teatralne  prowadzone były przy wsparciu Międzynarodowego Centrum Arteterapii w Lublinie. Udział w warsztatach wzmocnił samoocenę dzieci, rozwinął ich umiejętności społeczne i wyobraźnię twórczą. Podopieczni z pogotowia mieli również okazję do pracy na rzecz innych dzieci, chociażby poprzez przygotowanie materiałów plastycznych na zajęcia warsztatowe w szpitalu, prowadzone przez starszych wolontariuszy. Projekt zakończyła wspólna zabawa andrzejkowa i przedstawienie teatralne wystawione dla pracowników, wychowawców i dzieci z Pogotowia Opiekuńczego oraz słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ich wnuków.