Animatorzy projektu: Ewa Osuch

Organizacja wspierająca: Górowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Domu Kultury w Górze

Okres realizacji: 09 września 2010- 15 czerwca 2011

Ewa Osuch: zbiera wspomnienia, zdjęcia i opowieści. Miłośniczka książek, opery i historii. Irządze to jej rodzinna wieś - dziś liczy około 100 mieszkańców, a pod dwudziestoma dachami wciąż czekają historie do opowiedzenia!

Trzy miejsca: Irządze, Luboszyce i Góra. Cztery media: malarstwo, teatr, film i fotografia. Jedna historia – osadnictwo w Irządzy w latach 40, to i 60-tych. Wiele opowieści, zdjęć i wspomnień. O tym wszystkim opowiedzą uczestnicy projektu – słuchacze Górowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, górowscy gimnazjaliści, członkowie Klubu Seniora w Luboszycach, wreszcie – seniorzy i dzieci z Irządzy. Ta maleńka wieś będzie główną bohaterką działań. Amatorska grupa malarska pod okiem profesjonalistów uwieczni stare budynki, między innymi zabytkową gorzelnię – ich obrazy zostaną wydane w formie pocztówek. W tym czasie młodzież gimnazjalna przygotuje spektakl teatralny, oparty na niezwykłe historii pierwszego we wsi telewizora. Grupa filmowa utrwali na taśmie wspomnienia mieszkańców Irządzy a wszystkie działania na bieżąco udokumentuje grupa fotograficzna. Wszyscy chętni - mieszkańcy okolicznych miejscowości, będą mogli puścić w świat pocztówki -pozdrowienia z Irządzy!