Animatorzy projektu: Elżbieta Boroń, Małgorzata Susarska

Organizacja wspierająca: Fundacja Art&Space

Okres realizacji: 15 października 2010 – 15 czerwca 2010

Elżbieta Boroń: emerytowany redaktor Krajowej Agencji Wydawniczej, zna wszystkie tajemnice powstawania książek – od okładki po ostatnią kropkę. Równie mocno jak książki ceni sobie kontakt z dziećmi – potrafi wyzwalać w nich dobre emocje, co skwapliwie wykorzystuje, spędzając czas z czwórką swoich wnucząt. Mieszka w Krakowie i marzy o tym, żeby jej miasto zawsze w równym stopniu dbało o potrzeby duchowe i intelektualne zarówno najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców

Małgorzata Susarska: ukończyła grafikę na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Z pasją fotografuje i podróżuje. Doświadczenie pracy z dziećmi zdobyła m.in. prowadząc zajęcia plastyczne w Domu Kultury.

Jak daleką drogę przeszła książka od starodruku do audiobooka? Jak rozróżnić style pisarskie? Kiedy ilustracja w książce jest sztuką i czy książki z obrazkami są tylko dla dzieci? Jak się składa książkę i czy trudno jest ją złożyć od A do Z samemu? Na te i wiele innych pytań będą próbowały odpowiadać dzieci uczestniczące w projekcie. Pomogą im w tym prawdziwi specjaliści, w tym – emerytowani pracownicy wydawnictw i drukarni. Dzieci będą poznawać książki poprzez dotyk, wzrok, węch i słuch. Spojrzą na książkę nie tylko przez pryzmat historii, jaką w sobie kryją, będą potrafiły dostrzegać i oceniać jej składowe elementy. Podczas warsztatów będą poznawać historię książki i spróbują sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała książka przyszłości. Podczas warsztatów twórczego pisania spróbują napisać własne bajki, a podczas warsztatu ilustracji zastanowią się nad tym, kiedy obrazek w książce można nazwać sztuką. Narysują też własne historie obrazkowe, by na końcu wziąć udział w warsztacie wydawniczym. Po tych zajęciach skład książki nie będzie miał przed nimi tajemnic, a zdobytą wiedzę wykorzystają przy komponowaniu kolaży z tekstów, obrazków i innych elementów graficznych. Działaniom będą towarzyszyły wystawy powstających prac.