Animatorzy projektu: Andrzej Zawadzki, Aleksandra Wołocznik

Organizacja: Fundacja Inicjatyw Aktywnych Go Silver

Okres realizacji: 1 września 2014 – 30 czerwca 2015

 

Andrzej Zawadzki jest emerytowanym nauczycielem. Niemal czterdzieści lat uczył w szkole podstawowej języka polskiego, historii, a także wychowania fizycznego. Był trenerem drużyny piłkarskiej „Żbiczki Nasielsk”, która czterokrotnie zdobyła Ogólnopolski Puchar Młodych. Interesuje się historią ziemi nasielskiej. Ma ogromne pokłady energii, które lubi pożytkować w słusznych sprawach.

Aleksandra Wołocznik pracuje w Farmie Krzyczki (obiekcie hotelowo-rekreacyjnym pod Nasielskiem) i jest Prezesem Zarządu Fundacji Go Silver. Ma za sobą doświadczenie pracy w wolontariacie. Pasjonuje się historią ziemi nasielskiej i stara się ją wciąż poznawać. Lubi pracę z ludźmi, jest wrażliwa na problemy społeczne, ciekawi ją lokalna tradycja.

Warto spisywać wspomnienia, relacje z wydarzeń, ludzkie losy. Mieszkańcy wsi Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki i Krzyczki Żabiczki wspólnie opracują historię dawnych folwarków szlacheckich, w których mieszkają. Wielu seniorów pamięta zapewne przedwojenne warunki życia, losy poszczególnych rodzin, warto o nich opowiedzieć. Podczas spotkań międzypokoleniowa grupa postara się ustalić, jaka jest geneza nazw szlacheckich przysiółków. Młodzież, przeszkolona na warsztatach dziennikarskich, przeprowadzi wywiady ze starszymi mieszkańcami gminy Nasielsk, zarejestruje je i spisze. Wszyscy wspólnie zarchiwizują dawne fotografie. W wyniku tych działań powstanie reportaż-słuchowisko oraz album opowieści ilustrowany zdjęciami mieszkańców i ich przodków. Niech cała lokalna społeczność włączy się w dokumentowanie wiedzy o ziemi nasielskiej.