Anna Ziemiańczyk_Krościenko

Animatorzy projektu: Anna Ziemiańczyk

Organizacja: PIENIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w SZCZAWNICY

 

Anna Ziemiańczyk: Autorka projektu. Motywacją do stworzenia inicjatywy były dla niej spostrzeżenia wyniesione ze spotkań z przedstawicielami słowackiego partnerskiego miasta Stara Lubownia. Anna zauważyła małe zaangażowanie słowackich władz  w sprawy seniorów. Chciałaby odpowiedzieć na potrzeby ludzi starszych i przyczynić się do wyzwolenia w nich nowych aktywności.

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych z terenów Polski i Słowacji, podniesienie świadomości obywatelskiej seniorów, zaktywizowanie ich do działań na rzecz własnego rozwoju, dostarczanie wiedzy oraz promocja dobrych praktyk Pienińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W ramach inicjatywy zrealizowane zostaną zajęcia integracyjne odbywające się na terenie Polski i Słowacji, spotkania promujące ideę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wycieczki do cerkwi w Jaworkach i na Szlachtowej oraz do muzeum pienińskiego. W okresie świąteczno-noworocznym słowaccy seniorzy zostaną zaproszeni przez organizatorów ponownie - tym razem na spotkanie o nazwie ,,Obrzędy Bożonarodzeniowe”. W czasie wiosennym zorganizowany zostanie piknik po słowackiej stronie - w Leśnicy. Program spotkania obejmie m.in.  zwiedzanie przez grupkę polską zamku Lubowelskiego. Projekt zakończy zaprezentowanie seniorom słowackim tradycji wielkanocnych i podsumowanie działań.