Elżbieta Tomczyk-Miczka i Maciej Dźwigaj_Kraków

Animatorzy projektu: Elżbieta Tomczyk-Miczka i Maciej Dźwigaj

Organizacja: Fundacja Eurointegracja

 

 

Elżbieta Tomczyk-Miczka: Od niedawna emerytka - wcześniej zajmowała się głównie turystyką i promocją Małopolski. Jest wieloletnim pilotem wycieczek, dziennikarzem i autorką przewodników. Prowadziła własne studio filmowe. Absolwentka PWSFTiTv w Łodzi. Przez kilka lat pracowała w PRF Zespoły Filmowe przy produkcji filmów polskich.  Od kilku lat korzysta z Centrów Aktywności Seniorów (CAS) - uczestniczy w zajęciach i kursach. Od stycznia 2018 roku sama koordynuje działalność CAS Żeglarz. Prowadzi zajęcia i wydarzenia kulturalne.

Maciej Dźwigaj: Profesjonalny operator i realizator filmów. Doświadczony w pracy z osobami starszymi poprzez realizację serii programów telewizyjnych „Aktywni 60+” oraz filmów dokumentalnych z bohaterami będącymi już doświadczonymi seniorami: „Plewiński spojrzenia”, „Widok”. Maciej chce kontynuować plany swojej mamy Katarzyny Kotuli, która chciała tworzyć filmy dla seniorów i o seniorach - o ich aktywnym życiu oraz realizacji marzeń.

 

Projekt aktywizujący osoby starsze i promujący działalność Centrów Aktywności Seniorów. W ramach inicjatywy zrealizowany zostanie film opowiadający historie osób biorących udział w życiu CAS-ów. Materiał przedstawi codzienność seniorów, pozytywną energię i zmiany, które nastąpiły w ich życiu po tym, jak zaczęli angażować się w działalność organizacji. Dla wielu osób starszych był to początek nowego, aktywnego życia, perspektywa rozwoju pasji, talentów, poprawy stanu zdrowia i kondycji psychofizycznej, nauki języków obcych, korzystania z zasobów placówek kultury i innych instytucji.

Film będący reportażem, zrelacjonuje dotychczasowe osiągnięcia osób starszych podczas uczestnictwa w Centrach Aktywności Seniorów. Jego celem będzie zachęcenie kolejnych osób w wieku podeszłym do włączenia się w aktywności proponowane przez organizacje. Film przedstawi historię ,,typowego” emeryta - borykającego się z wieloma problemami, który może stać się zadowolonym, uśmiechniętym i aktywnym fizycznie człowiekiem. Realizacja materiału stanie się platformą wspólnych działań osób starszych oraz przedstawicieli młodszego pokolenia.